Skip to the content

Tidsregistrering

Modulet levere funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter. I samspil men Ressourcemodulet giver tidsregistrering mulighed for at følge det realiserede ressourcetræk versus det planlagte på afdelings-, projekt- og portefølje niveau. Modulet har import og eksport-snitflader og er nemt at integrere med.

• Værktøjer der gør det nemt og effektivt at registrere tid på projektarbejde.
• Løbende opfølgning på tidsforbruget øger sandsynligheden for, at de prioriterede projekter realiseres.
• Etablerer et vigtigt styringsredskab, så i får dokumenteret, hvor I bruger Jeres timer.

Tidsregistrering - registrere tid på projektarbejdet nemt og effektivt

Ugeseddel

Registrer den tid, du bruger på projekt-opgaver, på en simpel og intuitiv måde. Opbyg erfaring der gør dig bedre i stand til at estimere opgavers omfang i fremtiden. Lever dokumentation til brug i.f.m. fakturering.

Få gratis personlig sparring

Ønsker du ny viden om Office 365, SharePoint, SharePoint Online, porteføljestyring, projektstyring, økonomistyring eller andet, så klik her og få hjælp og svar på dine spørgsmål.