Skip to the content

Tidsregistrering

Modulet leverer funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter. I samspil men ressourcemodulet giver tidsregistrering mulighed for at følge det realiserede ressourcetræk versus det planlagte på afdelings-, projekt- og portefølje niveau. Modulet har import og eksport-snitflader, og er nemt at integrere med.

• Værktøjer der gør det nemt og effektivt at registrere tid på projektarbejde.
• Løbende opfølgning på tidsforbruget øger sandsynligheden for, at de prioriterede projekter realiseres.
• Etablerer et vigtigt styringsredskab, så i får dokumenteret, hvor I bruger jeres timer.

Tidsregistrering - registrere tid på projektarbejdet nemt og effektivt

Ugeseddel

Registrer den tid, du bruger på projektopgaver på en simpel og intuitiv måde. Opbyg erfaring der gør dig bedre i stand til at estimere opgavers omfang i fremtiden. Lever dokumentation til brug i.f.m. fakturering.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?