Skip to the content

Projektstyring

Basismodulet i ProjectFlow er en SharePoint baseret IT-løsning til digitalisering af samarbejdet omkring projektarbejde, der styrker organisationers evne til gennemføre projekter effektivt.

• Skab en højere grad af forudsigelighed ved at gøre projektprocesserne mere ensartede.
• Få de rigtige værktøjer til at gennemføre projekterne mere effektivt.
• Opnå et fælles billede af status og fremdrift på projekterne.

State gate til projektlederen

Stage gate

Ved at opdele projektgennemførslen i faser og markere overgange med gates, opnås der er mulighed for, at kvalitetssikre projektet inden det fortsætter og for at opbygge nyttig viden omkring organisationens evne til at gennemføre de forskellige faser i et projekt. 

Gantt kort i ProjectFlow giver dig overblik

Gantt kort

Viser hvorledes projektet er nedbrudt i opgaver og markerer milepæle, som fælles holdepunkter i projektet. Anvendes der fasemodeller og stagegate i projektet udgør disse den overordnede struktur.

Statusrapportering i ProjectFlow

Statusrapportering

Projektlederens værktøj til afrapportering af status og fremdrift til projektets interessenter. Kombinerer faktuelle data med projektlederes indsigt til at give den bedst mulige situationsbeskrivelse. 

Få gratis personlig sparring

Ønsker du ny viden om Office 365, SharePoint, SharePoint Online, porteføljestyring, projektstyring, økonomistyring eller andet, så klik her og få hjælp og svar på dine spørgsmål.