Skip to the content

Porteføljestyring

Modulet bygger oven på funktionaliteten i basis modulet og leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der styrker organisationen i udvælge og gennemføre de rigtige projekter.

• Skab et fælles billede af, hvad det er for projekter der gennemføres, hvornår og hvorfor.
• Tag bedre beslutninger på et fælles grundlag.
• Skab en portefølje der matcher ledelsens prioritering.

Porteføljeoverblik over kommende og igangværende projekter

Porteføljeoverblik

Det helt essentielle fælles overblik over kommende og igangværende projekter og udgangspunktet når porteføljen skal vurderes. Her udsøges og præsenteres alle basale projektinformationer. 

Porteføljestyring i ProjectFlow

Porteføljestyring

Vedligehold rammeinformation om de enkelte projekter ét sted. Data trækkes på tværs af projekter i projektportalen, og du kan derfor få overblik over porteføljens aktuelle sammensætning af projekter, og bruge denne information som støtte i prioriteringsprocessen.

Tilføj strategiske indsatsområder med vores Strategikatalog

Strategikatalog

Ved at tilføje strategiske indsatsområder til organisationens projekter opnås mulighed for at vurdere porteføljens sammensætning i.f.h. til denne og at følge op på fremdriften i implementeringen.

Radar - Opsummere, visualisere og sammenlign projektporteføljens forskellige metrikker

Radar

Kom op i helikopteren og forstå de overordnede linier i Jeres projektportefølje. Opsummere, visualisere og sammenlign projektporteføljens forskellige metrikker og dyk ned i detaljerne, og forstå de detaljerede sammenhænge.

Få gratis personlig sparring

Ønsker du ny viden om Office 365, SharePoint, SharePoint Online, porteføljestyring, projektstyring, økonomistyring eller andet, så klik her og få hjælp og svar på dine spørgsmål.