Skip to the content

Porteføljestyring

Modulet bygger oven på funktionaliteten i basis modulet og leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der styrker organisationen i udvælge og gennemføre de rigtige projekter.

• Skab et fælles billede af, hvilke projekter gennemføres, hvornår og hvorfor.
• Tag bedre beslutninger på et fælles grundlag.
• Skab en portefølje der matcher ledelsens prioritering.

Porteføljeoverblik over kommende og igangværende projekter

Porteføljeoverblik

Giver det helt essentielle fælles overblik over kommende og igangværende projekter, og er udgangspunktet, når porteføljen skal vurderes. Her får du præsenteret alle de basale projektinformationer. 

Porteføljestyring i ProjectFlow

Porteføljestyring

Giver dig mulighed for at vedligeholde rammeinformation om de enkelte projekter ét sted. Data trækkes på tværs af projekter i projektportalen, og du kan derfor få overblik over porteføljens aktuelle sammensætning af projekter, og bruge denne information som støtte i prioriteringsprocessen.

Tilføj strategiske indsatsområder med vores Strategikatalog

Strategikatalog

Ved at tilføje strategiske indsatsområder til organisationens projekter opnår du mulighed for at vurdere porteføljens sammensætning i.f.h. til denne - og for at følge op på fremdriften i implementeringen.

Radar - Opsummere, visualisere og sammenlign projektporteføljens forskellige metrikker

Radar

Kom op i helikopteren og få overblikket til at forstå de overordnede linier i Jeres projektportefølje. Den opsummerer, visualiserer og sammenligner projektporteføljens forskellige metrikker, og dykker ned i detaljerne, så du forstår de detaljerede sammenhænge.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?