Skip to the content

Økonomistyring

Modulet udvider projektstyrings- og porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projektudgifter og indtægter. Modulet har import og eksport-snitflader, og er nemt at integrere med.

• Skab transparens og ansvarlighed i.f.h. til projektøkonomi.
• Få den økonomiske side af projektarbejdet mere i fokus, så tiltag kan vurderes og sammenlignes.
• Få et vigtigt ledelses-, planlægnings- og styringsredskab.

Visning af bogføring i økonomistyringsmodulet

Bogføring

Projektlederens regnskab, som skaber sammenhæng mellem budgettet, det disponerende og det realiserede. Denne funktionalitet kan stå alene eller være integreret med et bagvedliggende økonomistyringssystem.

Visning af tid og økonomi i økonomistyringsmodulet

Tid og økonomi

Planlægning af projektets økonomi foregår nemt i en Excel-lignende brugerflade. Budgettet kan nedbrydes på kategorier og placeres på års, måneds eller ugebasis. Værktøjet hjælper med at sikre, at der er den rette sammenhæng mellem de indtastede tal. 

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?