Skip to the content

Økonomistyring

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projektudgifter og indtægter. Modulet har import og eksport-snitflader og er nemt at integrere med.

• Skab transparens og ansvarlighed i.f.h. til projektøkonomi.
• Få den økonomiske side af projektarbejdet mere i fokus, så tiltag kan vurderes og sammenlignes.
• Få et vigtigt ledelses-, planlægnings- og styringsredskab.

Visning af bogføring i økonomistyringsmodulet

Bogføring

Projektlederes regnskab, som skaber sammenhæng mellem budgettet, det disponerede og det realiserede. Denne funktionalitet kan stå alene eller være integreret med et bagvedliggende økonomistyringssystem.

Visning af tid og økonomi i økonomistyringsmodulet

Tid og økonomi

Planlægning af projektets økonomi foregår nemt i en Excel-lignende brugerflade. Budgettet kan nedbrydes på kategorier og placeres på års, måneds eller uge basis. Værktøjet hjælper med at sikre, at der er den rette sammenhæng mellem de indtastede tal. 

Få gratis personlig sparring

Ønsker du ny viden om Office 365, SharePoint, SharePoint Online, porteføljestyring, projektstyring, økonomistyring eller andet, så klik her og få hjælp og svar på dine spørgsmål.