Skip to the content

ProjectFlow Danmarks mest udbredte portal til projektorganisationer

Danmarks mest udbredte projektportal

ProjectFlow er Danmarks mest udbredte portal til understøttelse af hele projektorganisationen, og løsningen anvendes i dag af mere end 55.000 brugere.

ProjectFlow anvendes af danske kommuner, regioner, ministerier og mellemstore og store virksomheder, som gerne vil effektivisere og løfte sin projektgennemførsel, styrke gennemsigtigheden og samarbejdet samt forbedre den individuelle og kollektive produktivitet. 

Du får med ProjectFlow en stabil software platform, som har fungeret med SharePoint i 15 år, og som vi løbende udvikler på, så den altid er opdateret og fremtidssikker. 

Vi leverer ProjectFlow med en struktureret og velafprøvet leveranceproces, så vi systematisk får afdækket krav, sikre en god implementering og forankring.  

 

Projektstyringsværktøjet ProjectFlow er et modulbaseret tillægsprodukt til Microsoft Sharepoint.

Modulerne konfigureres og tilpasses efter behov. Nedenstående moduler er eksempler på nogle af de mest efterspurgte funktioner.  

Projektstyring

Fordel: Skab fælles rammer for projektarbejdet, så projekterne gennemføres effektivt, dermed får projektlederen og projektteamet de bedste arbejdsmuligheder. Understøt alle projektprocesserne med brugervenlige sider og rapporter, så projektmedarbejderne oplever at det bliver nemmere at styre projekterne i mål til de aftalte parametre.  

Udbytte: Fælles rammer og overblik for projektlederen og hele projektteamet. Værktøjet hjælper med at signalere hvor der kan være problemer, og skaber klarhed over aktuel tilstand.  

Porteføljestyring

Fordel: Opbyg systematik i.f.t. at indsamle, prioritere og igangsætte projekter, så de rigtige projekter gennemføres med succes. Få indsigt i porteføljetemperaturen på forskellige parametre, såsom risikovinkel, strategikobling, status og historik.    

Udbytte: Overblik over projekter, og klarhed over hvilke der gennemføres og af hvilken grund. Det bliver nemmere at forvalte porteføljen på et oplyst grundlag, da al projektinformation flyder op til porteføljeledelsen eller et PMO.

Økonomistyring

Fordel: Få styr på og overblik over projekternes udgifter og indtægter, så du ved, hvad der sættes i gang, og hvad der skal følges op på. Brug bogføring til at registrere bilag, og få overblik over udgifter til planlagte projekter.  

Udbytte: Igangsæt og styr projekterne igennem, så der er et sundt forhold mellem gevinster og økonomi. Sammenhold projektøkonomien med tal fra business case løbende, og fang problemer tidligere. 

Ressourcestyring

Fordel: Få styr på, hvem der laver hvad og hvornår, så projekterne kan gennemføres, som planlagt i forhold til strategien. Sammenhold kapaciteten i projektorganisationen med de ressourcer der trækkes fra linieledelsens medarbejdere.

Udbytte: Synliggørelse af ressourceforbruget giver ledelsen et bedre beslutningsgrundlag. Aftaler mellem drift og projekt bliver nemmere at følge, og spor tidligt behov for ændringer i kompetenceprofilerne som arbejder på projekter.

Tidsregistrering 

Fordel: Giver dig indblik i hvorledes tiden bruges. Effektiviserer og giver overblik over hvor og på hvilken opgaver tiden bruges. Lad brugerne synliggøre hvad der tager tid i forhold til estimater og ressourceaftaler.  

Udbytte: Skaber bedre grundlag for effektiv ledelse, og giver indblik i udfakturering. Dan rapporter som giver ledelsen indsigt i hvad der stjæler tiden, og hvilken klasse arbejdsopgaver der tager tid.   

Eksternt projektarbejde

Fordel: Tilknyt projektrum til projekter, og inviter eksterne med ind i projektet. Koordinere og planlæg opgaver med eksterne samarbejdspartnere. Del strukturerede informationer og dokumenter, så overblik over hvilke parter der har adgang til data bibeholdes.   

Udbytte: Knyt eksterne projektdeltagere tættere til projektet i sikre omgivelser. Undgå at IT-afdelingen skal forvalte adgang for eksterne, så brugerne selv kan skabe vidensdelingen med eksterne aktører. 

External letter virksomhedens evne til at overholde GDPR-lovgivningen ved at sikre at oplysninger deles på en systematisk og sikker måde 

Integration

Fordel: Færdige ESDH-integrationer eller plugin at bygge videre på, integration via webservices, REST eller filer. Snitflader til integrere med en lang række af systemer, som Microsoft Office, PowerBI, økonomisystemer, sagssystemer, og meget andet. 

Udbytte: Integrere dokumentbiblioteker med ESDH-systemet, så der er styr på arkiveringen, undgå dobbelt indtastning. Bind data sammen, så de rette oplysninger kan bringes til de rette brugere automatisk.

Gantt kort

Fordel: Et drag and drop Gantt kort til organisering af dit projekt. Skab overblik og understøt planlægningen ved at visualisere arbejdet i projektet. Understøt styringen ved at arbejde med kritisk vej, fremdriftsindikation og nem replanlægning.

Udbytte: Bedre struktur med Gantt planlægningsmulighed eller overblik til din løsning. Kommunikér nemmere din plan visuelt, og foretag nem replanlægning.

Dokumentprocesser

Fordel: Dokumenthåndteringen kan systematiseres så det er nemmere for brugerne at dele, redigere, behandle og formidle de rette informationer. Byg workflows, som understøtter organisationens regler og processer

Udbytte: Bedre styring og kontrol med dokumenter, deres rettigheder og godkendelsesworkflows. Skab dynamiske dokumenter med indhold fra projektportalen, så forældet data og dobbeltindtastning udgås. 

ProjectFlow giver dig funktioner som strategianalyse, bogføring, risikohåndtering og statusrapport

ProjectFlow V12

En gang om året lancerer vi en ny og forbedret version af ProjectFlow. 

I år er ProjectFlow version 12 blevet udrullet, og har du en ældre version af projektportalen, så vil du opleve store forbedringer og helt nye funktioner, det gør rapportering og projektarbejdet bedre for projektledere og porteføljemanagere. 

Den gamle ”Strategianalyse” rapport er blevet udskiftet med en ny og bredere ”Analyse” rapport, som også er mere enkel at bruge. I denne rapport er det muligt at se på andre talserier og grupperinger end blot strategier og strategibidrag – nu kan du f.eks. sammenligne den konkrete ressourceanvendelse med organisationens overordnede strategiske prioritering.

Vi har for projektlederen introduceret en dedikeret bogføringsside, hvorpå man kan indtaste disponerede og realiserede økonomital. Siden har både værdi for løsninger med og uden integration til eksternt økonomisystem, da projektlederen kan registrere disponerede tal før de realiserede tal indrapporteres fra økonomisystemet.

Derudover har risikohåndteringen fået et stærkt løft – nu kan projektlederen selv oprette risici og lade dem indgå i en risikostyringsproces. Disse nye risikoangivelser er naturligvis integreret med de eksisterende risikoområder, som muliggør en kategorisk risikoanalyse af porteføljens projekter.

Under statusrapportering har man nu mulighed for at inkludere en opsummering af de aktiviteter (opgaver, dokumentarbejde m.v.) der har fundet sted under statusrapportens periode.

Sidst men ikke mindst har vi løftet kvaliteten og stabiliteten i mange områder af løsningen. Kort sagt vi har været grundige for at give dig det bedste projektstyring- og porteføljestyringsværktøj.

Deltag på vores årlige ProjectFlow Brugerforums og bliv inspireret af kollegaer i branchen

ProjectFlow Brugerforum

Vidensdeling og netværk for projektansvarlige

Vores seneste Brugerforum "Den effektive projektleder" foregik på Odense Teater, hvor vi sammen med vores kunder fik en god dag med relevant vidensdeling og netværk på tværs af brancher og organisationer.

FlowIT vil gerne styrke samarbejdet, netværket og jer som projektledere, så derfor arrangerer vi igen med glæde et nyt Brugerforum i starten af 2019. Her skal vi blive endnu bedre til at bruge projektværktøjet ProjectFlow og få styrket kendskabet til funktionerne.

ProjectFlow Brugerforum er for dig, som er kunde hos FlowIT, og som ønsker at høre mere om, hvordan andre virksomheder har succes med projektstyring og porteføljestyring bakket op af FlowITs løsninger.

 

Jeg vil gerne kontaktes

Giv mig gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.