Skip to the content

ProjectFlow giver dig funktioner som strategianalyse, bogføring, risikohåndtering og statusrapport

ProjectFlow V12

En gang om året lancerer vi en ny og forbedret version af ProjectFlow. 

I år er ProjectFlow version 12 blevet udrullet, og har du en ældre version af projektportalen, så vil du opleve store forbedringer og helt nye funktioner, det gør rapportering og projektarbejdet bedre for projektledere og porteføljemanagere. 

Den gamle ”Strategianalyse” rapport er blevet udskiftet med en ny og bredere ”Analyse” rapport, som også er mere enkel at bruge. I denne rapport er det muligt at se på andre talserier og grupperinger end blot strategier og strategibidrag – nu kan du f.eks. sammenligne den konkrete ressourceanvendelse med organisationens overordnede strategiske prioritering.

Vi har for projektlederen introduceret en dedikeret bogføringsside, hvorpå man kan indtaste disponerede og realiserede økonomital. Siden har både værdi for løsninger med og uden integration til eksternt økonomisystem, da projektlederen kan registrere disponerede tal før de realiserede tal indrapporteres fra økonomisystemet.

Derudover har risikohåndteringen fået et stærkt løft – nu kan projektlederen selv oprette risici og lade dem indgå i en risikostyringsproces. Disse nye risikoangivelser er naturligvis integreret med de eksisterende risikoområder, som muliggør en kategorisk risikoanalyse af porteføljens projekter.

Under statusrapportering har man nu mulighed for at inkludere en opsummering af de aktiviteter (opgaver, dokumentarbejde m.v.) der har fundet sted under statusrapportens periode.

Sidst men ikke mindst har vi løftet kvaliteten og stabiliteten i mange områder af løsningen. Kort sagt vi har været grundige for at give dig det bedste projektstyring- og porteføljestyringsværktøj.

ProjectFlow Danmarks mest udbredte portal til projektorganisationer

Danmarks mest udbredte projektportal

ProjectFlow er Danmarks mest udbredte portal til understøttelse af hele projektorganisationen, og løsningen anvendes i dag af mere end 55.000 brugere.

ProjectFlow anvendes af danske kommuner, regioner, ministerier og mellemstore og store virksomheder, som gerne vil effektivisere og løfte sin projektgennemførsel, styrke gennemsigtigheden og samarbejdet samt forbedre den individuelle og kollektive produktivitet. 

Du får med ProjectFlow en stabil software platform, som har fungeret med SharePoint i 15 år, og som vi løbende udvikler på, så den altid er opdateret og fremtidssikker. 

Vi leverer ProjectFlow med en struktureret og velafprøvet leveranceproces, så vi systematisk får afdækket krav, sikre en god implementering og forankring.  

 

Projektstyringsværktøjet ProjectFlow er et modulbaseret tillægsprodukt til Microsoft Sharepoint.

Modulerne konfigureres og tilpasses efter behov. Nedenstående moduler er eksempler på nogle af de mest efterspurgte funktioner.  

Projektstyring

Fordel: Skab fælles rammer for projektarbejdet, så projekterne gennemføres effektivt, dermed får projektlederen og projektteamet de bedste arbejdsmuligheder. 

Udbytte: Fælles rammer og overblik for projektlederen og hele projektteamet. 

Porteføljestyring

Fordel: Opbyg systematik i.f.t. at indsamle, prioritere og igangsætte projekter, så de rigtige projekter gennemføres med succes.  

Udbytte: Overblik over projekter, og klarhed over hvilke der gennemføres og af hvilken grund. 

Økonomistyring

Fordel: Få styr på og overblik over projekternes udgifter og indtægter, så du ved, hvad der sættes i gang, og hvad der skal følges op på. 

Udbytte: Igangsæt og styr projekterne igennem, så der er et sundt forhold mellem gevinster og økonomi.  

Ressourcestyring

Fordel: Få styr på, hvem der laver hvad og hvornår, så projekterne kan gennemføres, som planlagt i forhold til strategien. 

Udbytte: Synliggørelse af ressourceforbruget giver ledelsen et bedre beslutningsgrundlag.

Tidsregistrering 

Fordel: Giver dig indblik i hvorledes tiden bruges. Effektiviserer og giver overblik over hvor og på hvilken opgaver tiden bruges.

Udbytte: Skaber bedre grundlag for effektiv ledelse, og giver indblik i udfakturering. 

Eksternt projektarbejde

Fordel: Tilknyt projektrum til projekter, og inviter eksterne med ind i projektet. Koordinere og planlæg opgaver med eksterne samarbejdspartnere.  

Udbytte: Knyt eksterne projektdeltagere tættere til projektet i sikre omgivelser.

Integration

Fordel: Færdige ESDH-integrationer eller plugin at bygge videre på, integration via webservices, REST eller filer.

Udbytte: Integrere dokumentbiblioteker med ESDH-systemet, så der er styr på arkiveringen, undgå dobbelt indtastning.

Gantt kort

Fordel: Et drag and drop Gantt kort til organisering af dit projekt. 

Udbytte: Bedre struktur med Gantt planlægningsmulighed eller overblik til din løsning. 

Deltag på vores årlige ProjectFlow Brugerforums og bliv inspireret af kollegaer i branchen

ProjectFlow Brugerforum

Vidensdeling og netværk for projektansvarlige

Vores seneste Brugerforum "Den effektive projektleder" foregik på Odense Teater, hvor vi sammen med vores kunder fik en god dag med relevant vidensdeling og netværk på tværs af brancher og organisationer.

FlowIT vil gerne styrke samarbejdet, netværket og jer som projektledere, så derfor arrangerer vi igen med glæde et nyt Brugerforum i starten af 2019. Her skal vi blive endnu bedre til at bruge projektværktøjet ProjectFlow og få styrket kendskabet til funktionerne.

ProjectFlow Brugerforum er for dig, som er kunde hos FlowIT, og som ønsker at høre mere om, hvordan andre virksomheder har succes med projektstyring og porteføljestyring bakket op af FlowITs løsninger.

 

Jeg vil gerne kontaktes

Giv mig gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.