Skip to the content

ProjectFlow Danmarks mest udbredte portal til projektorganisationer

Danmarks mest udbredte projektportal

ProjectFlow er Danmarks mest udbredte portal til understøttelse af hele projektorganisationen, og løsningen anvendes i dag af mere end 55.000 brugere.

ProjectFlow anvendes af danske kommuner, regioner, ministerier og mellemstore og store virksomheder, som ønsker at effektivisere projektarbejdet og styrke gennemsigtigheden. 

Du får med ProjectFlow en stabil SharePoint baseret løsning, som løbende udvikles, så den følger med tiden. 

Vi leverer ProjectFlow med en struktureret og velafprøvet leveranceproces.

Modulbaseret tillægsprodukt til Microsoft Sharepoint og Office 365.

Modulerne kan konfigureres og tilpasses efter behov. Her er nogle af de mest efterspurgte funktioner.

Projektstyring

Basismodulet i ProjectFlow er en SharePoint baseret IT-løsning til digitalisering af samarbejdet omkring projektarbejde, der styrker organisationers evne til gennemføre projekter effektivt.

Porteføljestyring

PPM-modulet bygger oven på Basis modulet og leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der styrker organisationen i at udvælge og gennemføre de rigtige projekter.

Økonomistyring

Økonomistyringsmodulet leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der hjælper projektledelsen til at styre projektøkonomien i forhold til det budgetteret mål.

Ressourcestyring

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projekternes træk på organisationens medarbejdere.

Tidsregistrering 

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter.

Eksternt projektarbejde

En service i skyen eller hostet hos kunden, der muliggør projektsamarbejde med eksterne uden at invitere dem direkte ind i jeres ProjectFlow løsning inden for firewallen.

Integration

Færdige ESDH-integrationer eller plugin's at bygge videre på, integration via webservices, REST eller filer. Snitflader til at integrere med en lang række af systemer, som Microsoft Office, PowerBI, økonomisystemer, sagssystemer, og meget andet. 

Gantt kort

Et "drag and drop" Gantt kort til organisering af dit projekt. Skab overblik og understøt planlægningen ved at visualisere arbejdet i projektet. Understøt styringen ved at arbejde med kritisk fremdriftsindikation og nem replanlægning.

Dokumentprocesser

Dokumenthåndteringen kan systematiseres så det er nemmere for brugerne at dele, redigere, behandle og formidle de rette informationer. Byg workflows som understøtter organisationens regler og processer.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?