Skip to the content

Danmarks mest udbredte projektportal

ProjectFlow er Danmarks mest udbredte portal til understøttelse af hele projektorganisationen, og løsningen anvendes i dag af mere end 55.000 brugere.

ProjectFlow anvendes af danske kommuner, regioner, ministerier og mellemstore og store virksomheder, som gerne vil effektivisere og løfte sin projektgennemførsel, styrke gennemsigtigheden og samarbejdet samt forbedre den individuelle og kollektive produktivitet. 

Du får med ProjectFlow en stabil software platform, som har fungeret med SharePoint i 15 år, og som vi løbende udvikler på, så den altid er opdateret og fremtidssikker. 

Vi leverer ProjectFlow med en struktureret og velafprøvet leveranceproces, så vi systematisk får afdækket krav, sikre en god implementering og forankring.  

 

Projektstyringsværktøjet ProjectFlow er et modulbaseret tillægsprodukt til Microsoft Sharepoint.

Modulerne konfigureres og tilpasses efter behov. Nedenstående moduler er eksempler på nogle af de mest efterspurgte funktioner.  

Projektstyring

Fordel: Skab fælles rammer for projektarbejdet, så projekterne gennemføres effektivt, dermed får projektlederen og projektteamet de bedste arbejdsmuligheder. 

Udbytte: Fælles rammer og overblik for projektlederen og hele projektteamet. 

Porteføljestyring

Fordel: Opbyg systematik i.f.t. at indsamle, prioritere og igangsætte projekter, så de rigtige projekter gennemføres med succes.  

Udbytte: Overblik over projekter, og klarhed over hvilke der gennemføres og af hvilken grund. 

Økonomistyring

Fordel: Få styr på og overblik over projekternes udgifter og indtægter, så du ved, hvad der sættes i gang, og hvad der skal følges op på. 

Udbytte: Igangsæt og styr projekterne igennem, så der er et sundt forhold mellem gevinster og økonomi.  

Ressourcestyring

Fordel: Få styr på, hvem der laver hvad og hvornår, så projekterne kan gennemføres, som planlagt i forhold til strategien. 

Udbytte: Synliggørelse af ressourceforbruget giver ledelsen et bedre beslutningsgrundlag.

Tidsregistrering 

Fordel: Giver dig indblik i hvorledes tiden bruges. Effektiviserer og giver overblik over hvor og på hvilken opgaver tiden bruges.

Udbytte: Skaber bedre grundlag for effektiv ledelse, og giver indblik i udfakturering. 

Eksternt projektarbejde

Fordel: Tilknyt projektrum til projekter, og inviter eksterne med ind i projektet. Koordinere og planlæg opgaver med eksterne samarbejdspartnere.  

Udbytte: Knyt eksterne projektdeltagere tættere til projektet i sikre omgivelser.

Integration

Fordel: Færdige ESDH-integrationer eller plugin at bygge videre på, integration via webservices, REST eller filer.

Udbytte: Integrere dokumentbiblioteker med ESDH-systemet, så der er styr på arkiveringen, undgå dobbelt indtastning.

Gantt kort

Fordel: Et drag and drop Gantt kort til organisering af dit projekt. 

Udbytte: Bedre struktur med Gantt planlægningsmulighed eller overblik til din løsning. 

ProjectFlow Brugerforum

Vidensdeling og netværk for projektansvarlige

Næste Brugerforum er den 28. februar 2018

ProjectFlow Brugerforum er for dig, som er kunde hos FlowIT, og som ønsker at høre mere om, hvordan andre virksomheder har succes med projektstyring og porteføljestyring bakket op af FlowITs løsninger.

- Du bliver en del af et stærkt erfaringsnetværk indenfor projekt- og porteføljeledelse, hvor deltagerne kommer fra store og mellemstore virksomheder

- ProjectFlow Brugerforum er en blanding af kundepræsentationer og aktive "øvelser". Der er altid en eller flere kundepræsentationer på programmet.

- Få indsigt i FlowITs vision for fremtidens produkter og hør om de nyeste tiltag.

Jeg vil gerne kontaktes

Giv mig gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.