Skip to the content

Tidsregistrering

Modulet leverer funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter. I samspil med ressourcemodulet giver tidsregistrering mulighed for at følge det realiserede ressourcetræk versus det planlagte på afdelings-, projekt- og portefølje niveau. Modulet har import- og eksport-snitflader, og er nemt at integrere med.

 • Værktøjer der gør det nemt og effektivt at registrere tid på projektarbejde.
 • Løbende opfølgning på tidsforbruget øger sandsynligheden for, at de prioriterede projekter realiseres.
 • Etablerer et vigtigt styringsredskab, så I får dokumenteret, hvor I bruger jeres timer.
Tidsregistrering - registrere tid på projektarbejdet nemt og effektivt

Ugeseddel

Registrer den tid, du bruger på projektopgaver på en simpel og intuitiv måde. Opbyg erfaring der gør dig bedre i stand til at estimere opgavers omfang i fremtiden. Leverer dokumentation til brug ifm. fakturering.

Fordele ved ProjectFlow

 • Gør det nemt at registrere tid på netop de elementer af projektarbejdet, som organisationen ønsker.
 • Data kan eksporteres og bruges til input til fakturering.
 • I samspil men ressourcemodulet giver tidsregistrering mulighed for, at følge det realiserede ressourcetræk versus det planlagte på afdelings-, projekt- og portefølje niveau.
 • Vurdere porteføljen ud fra det realiserede ressourcetræk.
 • Skaber gennemsigtighed og ansvarlighed omkring hvor organisationen bruger sine timer.
 • Synliggør om timerne bruges på de aftalte projekter.
 • Hjælper med til at identificere flaskehalse i medarbejderstaben.
 • Gør det muligt at identificere ressourcemæssigt problematiske projekter.