Skip to the content

Ressourcestyring

Modulet udvider projekt- og porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projekternes træk på organisationens medarbejdere. Modulet har import- og eksport-snitflader, og er nemt at integrere med.

  • Undgå overbooking, underbooking og identificer flaskehalse.
  • Få motiverede medarbejdere, der ikke kastes rundt mellem projekter.
  • Planlæg og gennemfør jeres projekter med et klart billede af, hvilke ressourcer der er til rådighed.
Afdelingstimer vist i ressourcestyring i ProjectFlow

Afdelingstimer

Hvor meget er afdelingens medarbejdere planlagt til at arbejde på projekter, hvornår og i hvor mange timer. Identificere medarbejdere der har ledige timer, ift. hvad der er afsat til projektarbejde i afdelingen. Dette er værktøjet til løbende at følge op på, hvordan tiden bruges.

Tidsforbrug vist i ProjectFlow

Tidsforbrug - Medarbejdertimer

Få et detaljeret indblik i hvilke projekter og projektrelaterede aktiviteter den enkelte medarbejder arbejder på, eller er planlagt til at skulle arbejde på. 

Fordele ved ProjectFlow

  • Planlæg ressourcetrækket på projektniveau, så projektets træk på organisationens medarbejdere står klart.
  • Planlæg på roller og senere fysiske medarbejdere efterhånden som projektet skrider fremad.
  • Se porteføljens samlede træk på organisationens medarbejdere.
  • Følg det faktiske ressourcetræk versus det planlagte på afdelings-, projekt- og portefølje niveau, hvis der anvendes tidsregistrering.
  • Opsæt projektbudget for medarbejderne i de enkelte afdelinger og styr efter det.
  • Omregn medarbejdertimer til kroner via kompetencekategorier og få et bedre indblik i den samlede projektøkonomi.
  • Gør det muligt at sikre, at organisationen altid har de medarbejder der skal for at dække behovet.