Skip to the content

Projektstyring

Basismodulet i ProjectFlow er en SharePoint baseret IT-løsning til digitalisering af samarbejdet omkring projektarbejde, der styrker organisationers evne til at gennemføre projekter effektivt.

 • Gennemfør projekter hurtigere og billigere.
 • Gør det nemt for medarbejderne at arbejde med projekter.
 • Etablerer en stærk kulturbærende platform.
State gate til projektlederen

Stage gate

Ved at opdele projektgennemførslen i faser og markere overgange med gates, opnås der er mulighed for, at kvalitetssikre projektet inden det fortsætter, samt at opbygge nyttig viden omkring organisationens evne til at gennemføre de forskellige faser i et projekt. 

Gantt kort i ProjectFlow giver dig overblik

Gantt kort

Viser hvorledes projektet er nedbrudt i opgaver og markerer milepæle, som fælles holdepunkter i projektet. Hvis der anvendes fasemodeller og stage gate i projektet, udgør disse den overordnede struktur.

Statusrapportering i ProjectFlow

Statusrapportering

Projektlederens værktøj til afrapportering af status og fremdrift til projektets interessenter. Kombinerer faktuelle data med projektlederens indsigt til at give den bedst mulige situationsbeskrivelse. 

Fordele ved ProjectFlow

 • Fælles og ensartet tilgang til projektarbejdet.
 • Gør det nemt at navigere mellem projekter.
 • Gør det nemt at komme i gang med et nyt projekt.
 • Støtter projektlederen med at følge organisationens projektmodel.
 • Effektiviserer samarbejdet omkring dokumenter og billeder.
 • Opret præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint, Word eller Excel baseret på fælles skabeloner.
 • Få styr på arbejdsopgaver i projektet.
 • Etabler en visuel plan via Gantt-værktøjet, som er til at følge op på og præsentere for andre.
 • Få identificeret og dokumenteret projekt-risici, så planen kan holdes.
 • Styrk samarbejdet og koordineringen i projektet via diskussionsfora, nyhedsliste og projektkalender.
 • Sæt strøm til statusrapporteringen og få styregruppen informeret og involveret i projektet.
 • Dokumenter essentiel projekt-information i Metadata, så de kan genbruges i dokumentskabeloner og til fremsøgning.