Skip to the content

Porteføljestyring

Modulet leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der styrker organisationen i at udvælge og gennemføre de rigtige projekter.

• Skab et fælles billede af, hvilke projekter der gennemføres hvornår og hvorfor.
• Tag bedre beslutninger på et fælles grundlag.
• Skab en portefølje der matcher ledelsens prioritering.

Porteføljeoverblik over kommende og igangværende projekter

Porteføljeoverblik

Giver det essentielle fælles overblik over kommende og igangværende projekter, og er udgangspunktet, når porteføljen skal vurderes. Her får du præsenteret alle de basale projektinformationer. 

Porteføljestyring i ProjectFlow

Porteføljestyring

Giver dig mulighed for at vedligeholde rammeinformation om de enkelte projekter ét sted. Data trækkes på tværs af projekter i projektportalen, og du kan derfor få overblik over porteføljens aktuelle sammensætning af projekter, og bruge denne information som støtte i prioriteringsprocessen.

Tilføj strategiske indsatsområder med vores Strategikatalog

Strategi-katalog

Ved at tilføje strategiske indsatsområder til organisationens projekter opnår du mulighed for at vurdere porteføljens sammensætning i forhold til denne. Ligeledes er der mulighed for at følge op på fremdriften i implementeringen.

Radar - Opsummere, visualisere og sammenlign projektporteføljens forskellige metrikker

Radar

Kom op i helikopteren og få overblikket til at forstå de overordnede linjer i jeres projektportefølje. Den opsummerer, visualiserer og sammenligner projektporteføljens forskellige metrikker, og dykker ned i detaljerne, så du forstår de detaljerede sammenhænge.

Fordele ved ProjectFlow

 • Skaber en fælles og ensartet tilgang til porteføljestyring i organisationen.
 • Skaber et opdateret og faktabaseret  beslutningsgrundlag omkring jeres projekter. 
 • Skaber et fælles billede af, hvad det er for nogle projekter der gennemføres og hvornår. 
 • Skaber en ensartet ramme for, hvad et projekt er i organisationen, og under hvilke rammer de opererer.
 • Gør det muligt fra centralt hold at administrere projekter.
 • Opret på sekunder præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint, Word eller Excel baseret på fælles skabeloner og porteføljedata.
 • Træk realtids dashboards ud via PowerBI, med de informationer der skal i fokus.
 • Gå på jagt og bliv klogere på, om jeres projektinvesteringer bærer frugt gennem talrige analyse og rapporteringsmuligheder.
 • Kobl stage-gate livscyklus-håndtering sikrer, at porteføljeledelsen kan styre projektet fra vugge til grav.
 • Analysér projektsammensætningen i porteføljen så den matcher ledelsens prioritering.
 • Arbejd med root-causes ift. projekt-risici så der fra centralt hold kan arbejdes med nødvendige foranstaltninger.
 • Dokumenter jeres strategi og kobl den til jeres projekter, så I kan følge fremdriften på implementeringen.