Skip to the content

Økonomistyring

Udvid projekt- og porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projektudgifter og indtægter. Integrationsnitflade til økonomisystemet. 

• Skab transparens og ansvarlighed ift. projektøkonomi.
• Få den økonomiske side af projektarbejdet mere i fokus, så tiltag kan vurderes og sammenlignes.
• Få et vigtigt ledelses-, planlægnings- og styringsredskab.

Visning af bogføring i økonomistyringsmodulet

Bogføring

Projektlederens regnskab som skaber sammenhæng mellem budgettet, det disponerende og det realiserede. Denne funktionalitet kan stå alene eller være integreret med et bagvedliggende økonomistyringssystem.

Visning af tid og økonomi i økonomistyringsmodulet

Tid og økonomi

Planlægning af projektets økonomi foregår nemt i en Excel-lignende brugerflade. Budgettet kan nedbrydes på kategorier og placeres på års-, måneds- eller ugebasis. Værktøjet hjælper med at sikre, at der er den rette sammenhæng mellem de indtastede tal. 

Fordele ved ProjectFlow

  • Planlæg indtægter og udgifter på projektet, så de økonomiske præmisser for projektet er gennemsigtige for alle.
  • Vurder porteføljen med en økonomisk vinkel og valider at pengene bruges eller tjenes som forventet.
  • Importer realiseret økonomi fra et eksternt økonomisystem så data er opdateret og kun vedligeholdes et sted.
  • Følg realiseret versus det planlagte på projekt- og portefølje niveau.
  • Gør det nemt for projektlederen at kontrollere projektet-økonomien.
  • Opsæt budget for de enkelte afdelingers projektøkonomi og styr efter det.
  • Gør økonomidata tilgængelig i rapporter og sammenhænge i ProjectFlow, så der skabes gennemsigtighed og ansvarlighed.
  • Det er nemt at importere og eksportere økonomi-data.