Skip to the content

ProjectFlow Danmarks mest udbredte portal til projektorganisationer

Danmarks mest udbredte projektportal

ProjectFlow er Danmarks mest udbredte portal til understøttelse af hele projektorganisationen, og løsningen anvendes i dag af mere end 55.000 brugere.

ProjectFlow anvendes af danske kommuner, regioner, ministerier og mellemstore og store virksomheder, som ønsker at effektivisere projektarbejdet og styrke gennemsigtigheden. 

Du får med ProjectFlow en stabil SharePoint baseret løsning, som løbende udvikles, så den følger med tiden. 

Vi leverer ProjectFlow med en struktureret og velafprøvet leveranceproces.

Kundecase: Hillerød Hospital

Løsning: Ny projektportal

Hillerød Hospital valgte projektportalen ProjectFlow, som er en løsning til projekt- og porteføljestyring, på baggrund af deres behov for effektivisering af organisationen, bedre ressourcestyring og effektive værktøjer til deling af dokumenter og opgaver i projekter.

ProjectFlow understøtter projektgruppens behov for samarbejde og dokumentdeling, hjælper projektlederen med projektstyring, giver ledelsen overblik på tværs af projekter og indeholder tidsregistrering og ressourcestyring.

"ProjectFlow har betydet, at vi har fået overblik på tværs af projekterne, og samtidig har vi fået et værktøj, som styrker gennemførelsen af projekterne."
- Joel Lyngeled, souschef, ITM

"Tilgængeligheden og det grafiske layout er intuitivt og brugervenligt"
- Mikkel Andreasen

 

Modulbaseret tillægsprodukt til Microsoft Sharepoint og Office 365.

Modulerne kan konfigureres og tilpasses efter behov. Her er nogle af de mest efterspurgte funktioner.

Projektstyring

 

Basismodulet i ProjectFlow er en SharePoint baseret IT-løsning til digitalisering af samarbejdet omkring projektarbejde, der styrker organisationers evne til gennemføre projekter effektivt.

Porteføljestyring

 

PPM-modulet bygger oven på Basis modulet og leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der styrker organisationen i at udvælge og gennemføre de rigtige projekter.

Økonomistyring

 

Økonomistyringsmodulet leverer funktionalitet til digitalisering af arbejdsprocesser, der hjælper projektledelsen til at styre projektøkonomien i forhold til det budgetteret mål.

Integration
 

Færdige ESDH-integrationer eller plugin's at bygge videre på, integration via webservices, REST eller filer. Snitflader til at integrere med en lang række af systemer, som Microsoft Office, PowerBI, økonomisystemer, sagssystemer, og meget andet. 

Gantt kort
 

Et "drag and drop" Gantt kort til organisering af dit projekt. Skab overblik og understøt planlægningen ved at visualisere arbejdet i projektet. Understøt styringen ved at arbejde med kritisk fremdriftsindikation og nem replanlægning.

Dokument-
processer

Dokumenthåndteringen kan systematiseres så det er nemmere for brugerne at dele, redigere, behandle og formidle de rette informationer. Byg workflows som understøtter organisationens regler og processer.

Eksternt projektarbejde

En service i skyen eller hostet hos kunden, der muliggør projektsamarbejde med eksterne uden at invitere dem direkte ind i jeres ProjectFlow løsning inden for firewallen.

Ressourcestyring

 

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projekternes træk på organisationens medarbejdere.

Tidsregistrering 

 

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter.

Det afgørende for mig er at have et godt overblik over projekterne. Det har vi fået i ProjectFlow. Dermed kan vi bedre planlægge vores projekter.

Joel Lyngeled, souschef, ITM