Skip to the content

Tidsregistrering i Office 365

Tidsregistrering har til formål at sikre, at organisationen og du som medarbejder får overblik over, hvad I bruger vores tid på.

Derved kan I få indsigt i, hvilke projekter og driftsopgaver som tiden går med, og f.eks. afstemme om det passer med de strategiske mål og indsatser.

Samtidig kan tidsregistrering forbedre ressourcestyringen og estimeringen heraf og danne grundlag for intern og ekstern fakturering.

Samtidig kan I sætte strøm til fraværshåndtering, så du nemt kan ansøge om ferie i et effektivt workflow, hvorefter ressourcekapaciteten også opdateres.

Porteføljestyring har til formål at sikre, at organisationen får mest muligt ud af de ressourcer, der benyttes i projektarbejdet.

Tidsregistrering

Tidsregistrér på projekter og opgaver

Gør det nemt at tidsregistrere i dagligdagen og få overblik over timeforbruget på projekter og timer. Det er nemt at tilføje nye opgaver.  

Tidsregistrering

Understøt ferieplanlægning

Sæt strøm til fraværsanmodninger og din leders godkendelse af dette, så I har overblik over fravær og kan tage højde for fraværet i jeres ressourceoverblik. F.eks. ferie, orlov og håndtering af specielle firmafridage og helligdage.

Tidsregistrering 3

Effektiv rapportering i realtid

Følg løbende med i timeforbruget så projektlederen kan reagere i tilfælde af afvigelser i forhold til det planlagte timeforbrug.

Tidsregistrering i ProjectFlow 365 skaber ...

  • Skab overblik over hvad vi bruger vores tid på.
  • Blive bedre til ressourcestyring og estimering.
  • Sæt strøm til fraværs planlægningen (ferie mv.). 
  • Effektiv rapportering i realtid.
  • Integrereret med Office 365.

Gør det nemt ...

  • at tidsregistrere.
  • få indsigt i, hvad du bruger din tid på.
  • at udtrække realtids oversigter i ProjectFlow 365 og i PowerBI, med de informationer der er vigtige for Jer.
  • hjælpe projektlederen med at få indsigt i om de aftalte timer bliver levereret.
  • at få indsigt i om vi bruger tiden på de vigtigste projekter og driftsopgaver.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?