Skip to the content

Gør Office 365 til din projektplatform

Projektstyring I ProjectFlow 365 har til formål at give projektlederen og projektteamet rammer og værktøjer til at håndtere den styringsmæssige del af projektgennemførslen på en effektiv og gennemsigtig måde.

 • Skab en fælles forståelse af formålet med projektet
 • Definer en plan og verificer at den er realistisk
 • Få hjælp til at gennemføre projektet
 • Skab et effektivt projektsamarbejde
State gate til projektlederen

Etabler en plan

Et af projektlederens vigtigste redskaber er projektplanen. ProjectFlow 365 muliggør, at du blandt andet kan dokumentere følgende data omkring dit projekt:

 • Hvad er det vi skal lave, hvorfor og hvem er modtagerne?
 • Hvem skal lave hvad?
 • Hvad kommer det til at koste?
 • Hvornår?

Mængden af data og detaljeringsgraden kan tilpasses organisations behov.

Opfølgning på fremdriften er en vigtig opgave for projektlederen.

Følg op på planen

Når projektet går i gang er det projektlederens opgave at følge op på planen, løse opståede problemer og forudse og helst undgå fremtidige. ProjectFlow 365 hjælper blandt andet med:

 • Overblik over projektet og dets status
 • Nem opdatering af status på projektdeltagerenes arbejde
 • Oversigt over status på uddelegerede opgaver
 • E-mails med nyttige opmærksomhedspunkter
Statusrapportering i ProjectFlow 365

Hold interessenter informeret om status

Statusrapporten er projektlederens mulighed for at sætte ord på, hvad der rører sig i projektet og er et supplement til de mange data der kan udtrækkes om projektet i ProjectFlow 365. Ofte etableres en PowerPoint skabelon, som benyttes til at præsenterer statusinformationen over for styregruppen.  

Styrk evnen til at samarbejde

En del af det at være en god projektleder involverer at være dygtig til skabe et effektivt samarbejde i projektteamet og med interessenter. Teams fra Microsoft er et af de værktøjer der med fordel kan benyttes til at sikre, at alle i og omkring projektet kan kommunikere effektivt elektronisk. Det sparer en masse e-mails, bevarer historikken og muliggør at spørgsmål og tvivl hurtigt og effektivt kan håndteres.

Gantt Graph matcher ressourcer og tidsplan

Styrk evnen til at styre

At få forventninger til indholdet i et projekt til at matche med ressourcer og tidsplan, er en af projektlederens store opgaver. Gantt-kortet hjælper dig til at opbygge din plan og når virkeligheden indtræffer hjælper de mange rapporter og grafer dig med at få et indblik i fortiden, klarhed om nuet og forventninger til fremtiden, så du har noget at tage beslutninger ud fra og styre efter. 

Fordele ved ProjectFlow 365

 • Fælles og ensartet tilgang til projektarbejdet.
 • Gør det nemt at navigere mellem projekter.
 • Gør det nemt at komme i gang med et nyt projekt.
 • Hjælper projektlederen med at følge organisationens projektmodel.
 • Effektiviserer samarbejdet omkring dokumenter og billeder.
 • Opret præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint, Word eller Excel baseret på fælles skabeloner.
 • Få styr på arbejdsopgaver i projektet.
 • Etabler en visuel plan via Gantt-værktøjet, som er til at følge op på og præsentere for andre.
 • Få identificeret og dokumenteret projekt-risici, så planen overholdes.
 • Styrk samarbejdet og koordineringen i projektet f.eks. via Teams, SharePoint eller Planner.
 • Digitaliser statusrapporteringen og få styregruppen informeret og involveret i projektet.
 • Dokumenter essentiel projekt-information i Metadata, så de kan genbruges i dokumentskabeloner og til fremsøgning.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?