Skip to the content

Gør Office 365 til din projektplatform

Projektstyring i ProjectFlow 365 hjælper projektlederen og projektteamet med værktøjer til at styre projektet på en effektiv og gennemsigtig måde.

 • Skab en fælles forståelse af formålet med projektet
 • Lav en plan og verificer at den er realistisk
 • Få hjælp til at gennemføre projektet
 • Skab et effektivt projektsamarbejde med tæt integration til Teams og opgaver i Planner

Etablér en plan

Som projektleder får du hjælp til planlægningen.

Du kan f.eks. oprette planen ud fra jeres standardfasemodel eller kopiere en projektplan fra et andet projekt. Så sparer du tid.

Med integrationen til Planner får du vist Planner opgaver sammen med jeres faser og øvrige opgaver. Det skaber overblik. 

Du kan nemt følge op, da overblikket og e-mail påmindelser hjælper dig. Så når du i mål. 

Spar tid på statusrapportering

Hold dine interessenter informeret om status på projektet og sæt strøm til hele processen, så alle parter sparer tid og status er mere tidstro. 

Med ProjectFlow 365 har du projektdata samlet ét sted og du kan nemt genbruge data og afrapportere.

Projektlederen kan med ét klik lave en PowerPoint til præsentation af status for styregruppen. 

Opfølgning på fremdriften er en vigtig opgave for projektlederen.

Hjælp til opfølgning

Som projektleder kan du løbende følge op på planen, løse opståede problemer og forudse og undgå fremtidige. 

 • Overblik over projektet og dets status
 • Oversigt over status på opgaver både i ProjectFlow 365 og Planner
 • E-mails med nyttige opmærksomhedspunkter

Samarbejde internt og eksternt

Effektivt samarbejde internt og eksternt er faciliteret af Microsoft Teams, som er tæt integreret med ProjectFlow 365.

Teams kan benyttes til at sikre, at alle i og omkring projektet kan kommunikere effektivt elektronisk.

Det sparer e-mails, opsamler historik og muliggør at spørgsmål effektivt kan håndteres.

Gantt Graph matcher ressourcer og tidsplan

Styr på ressourcerne

Når du som projektleder skal levere dit projekt, så er det vigtigt, at du får de nødvendige ressourcer.

Med ressourcestyringen i ProjectFlow 365 får du overblik over dine ressourcer, som du også kan sammenholde med den tilgængelige kapacitet.

Med integrationen til tidsregistreringen i ProjectFlow 365 kan du se om du får leveret de aftalte ressourcer. 

Projektstyring i ProjectFlow 365 skaber ...

 • fælles og ensartet tilgang til projektarbejdet
 • opbakning til organisationens projektmodel
 • en fælles gennemsigtig sandhed omkring projekter
 • bedre beslutningsgrundlag og større indsigt for styregruppen
 • øget værdi af investeringen i Office 365 via integration med Teams, SharePoint og Planner
 • ét sted, hvor projekt-information vedligeholdes og kan findes
Whitepaper: Hvad kan I få ud af projektstyring i Office 365 og med ProjectFlow?

Dette whitepaper kommer omkring projektstyring med Office 365 (Teams, Planner) og eventuelt ProjectFlow 365. Jeg accepterer, at FlowIT kan anvende mine kontaktoplysninger til markedsføring, som jeg altid kan framelde mig.

Gør det nemt at ...

 • navigere mellem projekter
 • komme i gang med et nyt projekt
 • følge organisationens projektmodel
 • opret præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint og Word baseret på fælles skabeloner
 • dokumentere projekt-risici, så planen overholdes
 • etablere en visuel plan via Gantt-værktøjet, som er til at følge op på og præsentere for andre
 • få projektdeltagerne tættere sammen via Team og koordinere opgaver via Planner
 • blive mindet om, hvad der kræver opmærksomhed

Læs mere om tidsregistreringen, så I får indblik i, hvad tiden bruges på.