Skip to the content

Porteføljestyring i Office 365

Porteføljestyring har til formål at sikre, at organisationen får mest muligt ud af de ressourcer der benyttes i projektarbejdet. En organisation kan have en mere eller mindre formaliseret forståelse af, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt og der kan være store variationer ift. evnen til at gennemføre projekterne.

ProjectFlow 365 kan tilpasses, så vi sikrer at IT-værktøjet kommer til at matche organisationens aktuelle behov, og kan vokse med disse når porteføljestyrings-processerne udvikler sig. 

 • Skab et fælles billede af, hvilke projekter der gennemføres, hvornår og hvorfor.
 • Tag bedre beslutninger på et fælles grundlag.
 • Skab en portefølje der matcher ledelsens prioritering.
Porteføljeoverblik over kommende og igangværende projekter

Skab overblik over projekterne

Giver det fælles overblik over kommende og igangværende projekter, og er udgangspunktet for at vurdere porteføljen. Her får du præsenteret alle de basale informationer. 

Porteføljestyring i ProjectFlow

Udvælg og prioritér

Vedligehold metadata og styringsdata for de enkelte projekter ét sted. Data trækkes på tværs af projekter i projektportalen, og du kan derfor få overblik over porteføljens aktuelle sammensætning af projekter, og bruge denne information som støtte i prioriteringsprocessen.

Økonomi

Få gennemsigtighed i økonomien

Økonomi er en vigtig faktor når der skal prioriteres, så derfor er der selvfølgelig mulighed for at kunne sætte økonomiske rammer op for projekterne. Ved integration med økonomisystem, vil data kunne trækkes ind i ProjectFlow 365, så planlagt og realiseret data kan fremstå i samme skærmbillede.

Levering af timer

Brug tiden rigtigt

Medarbejdernes tid er i mange organisationer den største udgift i projektarbejdet og ofte konkurrerer driftsopgaver med medarbejdernes tid til at lave projektarbejde. Disse problemstillinger adresserer vi i det, vi kalder "arbejdsindsats" - det er ressourcestyring baseret på 15 år erfaring med, hvad der typisk kan fungere i virkeligheden.

Fordele ved ProjectFlow 365

 • Skaber en fælles og ensartet tilgang til porteføljestyring i organisationen.
 • Skaber et opdateret og faktabaseret beslutningsgrundlag omkring jeres projekter. 
 • Skaber et fælles billede af, hvad det er for projekter, der gennemføres og hvornår. 
 • Skaber en ensartet ramme for, hvad et projekt er i organisationen og under hvilke rammer de opererer.
 • Gør det muligt fra centralt hold at administrere projekter.
 • Opret præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint, Word eller Excel baseret på fælles skabeloner og porteføljedata på sekunder.
 • Træk realtids dashboards ud via PowerBI, med de informationer der skal i fokus.
 • Gå på jagt og bliv klogere på om jeres projektinvesteringer bærer frugt gennem talrige analyse- og rapporteringsmuligheder.
 • Analyser projektsammensætningen i porteføljen så den matcher ledelsens prioritering.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?