Skip to the content

Porteføljestyring i Office 365

Porteføljestyring har til formål at sikre, at organisationen får mest muligt ud af de ressourcer der benyttes i projektarbejdet.

ProjectFlow 365 kan tilpasses, så vi sikrer, at IT-værktøjet kommer til at matche organisationens aktuelle behov, og kan vokse med disse når porteføljestyrings-processerne udvikler sig. 

 • Skab et fælles billede af, hvilke projekter der gennemføres, hvornår og hvorfor.
 • Tag bedre beslutninger på et fælles grundlag.
 • Skab en portefølje der matcher ledelsens prioritering.
Porteføljeoverblik over kommende og igangværende projekter

Skab overblik over projekterne

Giver det fælles overblik over kommende og igangværende projekter, og er udgangspunktet for at vurdere porteføljen. Her får du præsenteret alle de basale informationer. 

Porteføljestyring i ProjectFlow

Udvælg og prioritér

Vedligehold metadata og styringsdata for de enkelte projekter ét sted. Data trækkes på tværs af projekter i projektportalen, og du kan derfor få overblik over porteføljens aktuelle sammensætning af projekter, og bruge denne information som støtte i prioriteringsprocessen.

Økonomi

Få gennemsigtighed i økonomien

Økonomi er en vigtig faktor når der skal prioriteres, så derfor er der selvfølgelig mulighed for at kunne sætte økonomiske rammer op for projekterne. Ved integration med økonomisystem, vil data kunne trækkes ind i ProjectFlow 365, så planlagt og realiseret data kan fremstå i samme skærmbillede.

Levering af timer

Brug tiden rigtigt

Medarbejdernes tid er i mange organisationer den største udgift i projektarbejdet og ofte konkurrerer driftsopgaver med medarbejdernes tid til at lave projektarbejde. Disse problemstillinger adresserer vi i det, vi kalder "arbejdsindsats" - det er ressourcestyring baseret på 15 år erfaring med, hvad der typisk kan fungere i virkeligheden.

Porteføljestyring i ProjectFlow 365 skaber ...

 • en fælles og ensartet tilgang til porteføljestyring i organisationen.
 • et opdateret og faktabaseret beslutningsgrundlag omkring Jeres projekter. 
 • et fælles billede af, hvad det er for projekter, der gennemføres og hvornår. 
 • en ensartet ramme for, hvad et projekt er i organisationen og under hvilke rammer de opererer.

Gør det nemt ...

 • at vedligeholde de processer Jeres projekter skal følge.
 • at oprette præ-udfyldte dokumenter i PowerPoint, Word eller Excel baseret på fælles skabeloner og porteføljedata på sekunder.
 • at udtrække realtids oversigter i PowerBI, med de informationer der er vigtige for Jer.
 • at blive klogere på om jeres projektinvesteringer bærer frugt gennem talrige analysemuligheder.
 • at sikre at projektsammensætningen i porteføljen så den matcher ledelsens prioritering.