Skip to the content

Klassisk og agil i ProjectFlow 365

Kombinerer projekt- og porteføljestyring i et samlet værktøj.

  • Klassisk og agil tilgang til projektgennemførsel.
  • Porteføljestyring og ressourcestyring på tværs af agile og klassiske projekter.

 

 

Den klassiske projekttrekant

Projekttrekanten består af tre elementer: Indhold, Tid og Ressourcer. De tre elementer er så tæt knyttet sammen, at ændres den ene vil det påvirke de to andre.

I den klassiske tilgang har man en kravspecifikation der skal opfyldes. Så indholdet af projektet ligger fast fra starten af projektet. På baggrund af kravspecifikationen er arbejdsindsatsen estimeret og tiden er vurderet ud fra ressourcernes tilgængelighed.

I den klassiske tilgang forventes man, at have en stor viden omkring, hvad det er for et problem projektet skal løse og hvordan det skal løses. Så processen kan ses som et langt sammenhængende forløb, hvor målet er klart defineret og ikke forventes at ændre sig gennem projektet. 

Agil

I forhold til den klassiske model er projekttrekanten vendt på hovedet. Det ligger nu fast hvor mange ressourcer der er til rådighed og i hvilken periode, men man ved ikke præcist, hvad resultatet bliver.

Den agile metode kræver løbende interaktion mellem interessenterne for at sikre det bedste slutresultat. 

I forhold til den overordnede planlægning er der ingen forskel på om et projekt kører klassisk eller agilt i ProjectFlow 365.

Den agile tilgang har sit udspring i en verden, hvor behov og teknologi ændrer sig så hurtigt, at projektet må opdeles i mange tidsmæssigt korte forløb (sprints). Projektet arbejder ud fra en fælles opgavesamling (backlog). Efter hvert sprint beslutter interessenterne, hvilke opgaver fra backloggen, der skal arbejdes med i næste sprint. Hvert sprint leveres således lidt af løsningen på det oprindelige problem, med hensyntagen til ændrede muligheder/behov. 

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?