Skip to the content

Succes med projekterne

ProjectFlow 365 er et projekt- og porteføljestyringsværktøj med tæt kobling til Microsoft Office 365.

 • Udvælg de vigtigste projekter og gennemfør dem effektivt
 • Enkelt at anvende og klar til ibrugtagning
 • Skalérbart - start i det små og voks trinvist 
 • Tæt samspil med Teams, SharePoint og Planner i Office 365
 • Kan udvides med økonomi- og ressourcestyring samt tidsregistrering
 • Automatisk opdatering til nye versioner

ProjectFlow 365 er mere intuitivt og skaleret til det, som vi skal bruge.

Flemming Bundgaard, NT

Overblik over projektporteføljen

Skab et fælles billede af, hvilke projekter organisationen har gang i - og på vej.

Skab en fælles forståelse for udvælgelsesprincipper og prioritering.

Følg fremdriften i projekterne fra ide til gevinst.  

Projektstyring i ProjectFlow 365

Hjælp til projektstyring

Hjælp projektlederne med et værktøj, som skaber værdi i deres dagligdag.

Tilpas paletten af projektværktøjer til behovet.

Styrk vidensdeling og gennemsigtighed. 

Højn kvaliteten af projektarbejdet, så projekterne kan gennemføres effektivt og med større sandsynlighed for succes. 

Spar tid på mødeforberedelse

Som projektleder eller porteføljeleder sparer du tid med ProjectFlows dynamiske dokumenter. 

Træk en dugfrisk projektstatusrapport i PowerPoint, så du kan gå direkte til møde og præsentere. 

Generér et porteføljeoverblik i PowerPoint med en "onepager" for hvert projekt til porteføljestyringsmødet.

Få automatisk udfyldt centrale stamdata i organisationens projektskabeloner, så du sparer tid.

PowerBI - For organisationer, der vil forstå deres forretning bedre, er PowerBI fra Microsoft et rigtigt interessant værktøj.

Visuelt overblik over projekterne

Via Microsofts Power BI kommunikerer ProjectFlow 365 direkte til ledelsen i figurer, tal og tekster.

ProjectFlow 365 leveres med en skabelon med ti forskellige dimensioner på projekterne.

Microsoft Office 365 Teams og Planner

Tæt integration med Planner og Teams

Office 365 har fantastiske værktøjer til samarbejde omkring projekter. 

Office 365 tilbyder Planner til opgavehåndtering, Teams til kommunikation og SharePoint til dokumenter.

ProjectFlow 365 samler dem alle og gør dem relevante i en projektsammenhæng.

Se dine Planner opgaver i et samlet Gantt-kort og få overblik over projekt-dokumenter på tværs af flere Teams.

Introduktion til ProjectFlow 365

I denne introduktion giver vi dig en introduktion til ProjectFlow 365.

Se videoen og bliv meget klogere på, hvordan I nemt og sikkert kommer igang med cloud baserede projekt- og porteføljestyringsværktøjer.

Whitepaper: Hvad kan I få ud af projektstyring i Office 365 og med ProjectFlow?

Dette whitepaper kommer omkring projektstyring med Office 365 (Teams, Planner) og eventuelt ProjectFlow 365. Jeg accepterer, at FlowIT kan anvende mine kontaktoplysninger til markedsføring, som jeg altid kan framelde mig.

Målgruppe for ProjectFlow 365

 • Projektledere, som ikke nødvendigvis er projektledere på fuld tid
 • Organisationer, som savner overblik over deres projekter
 • Afdelinger, der leder efter et enkelt projektværktøj til Office 365

Nemt at implementere

For at sikre, at ProjectFlow 365 skaber den ønskede værdi for organisationen, har vi fokus på tre områder:

 • Nemt at anvende i det daglige
 • Brugeren skal opnå konkrete gevinster
 • Nem tilpasning til organisationens projektmodel og terminologi

ProjectFlow 365