Skip to the content

ProjectFlow 365

Projekt- og porteføljestyring i Office 365

Danmarks smarteste projektportal på Office 365

ProjectFlow 365 er det nyeste skud på FlowITs mere end 15 årige erfaring med at levere projektportaler til danske organisationer. Vi har taget vores viden om projektdomæne, vores teknologi og kombineret det med relevante værktøjer på Office 365 for at lave et samlet redskab til projektorganisationen, hvor der er fokus på brugervenlighed og konkret værdi til slutbrugeren.

Få gratis demo

ProjectFlow 365 er et tillægsprodukt til Office 365 fra Microsoft. 

Gantt Graph matcher ressourcer og tidsplan

Gantt Graph

At få forventninger til indholdet i et projekt til at matche med ressourcer og tidsplan er en af projektlederens store opgaver. ProjectFlow 365 hjælper i planlægningen og opfølgningen.

PowerBI - For organisationer, der vil forstå deres forretning bedre, er PowerBI fra Microsoft et rigtigt interessant værktøj.

PowerBI

For organisationer, der vil forstå deres forretning bedre, er PowerBI fra Microsoft et rigtigt interessant værktøj. Via PowerBI kommunikerer ProjectFlow 365 direkte til ledelsen i figurer, tal og tekster der er skræddersyet deres specifikke behov for indsigt i deres forretning.

Microsoft Office 365  Teams og Planner

Planner og Teams

Microsoft tilbyder i Office 365 mange fine værktøjer, der kan være til nytte i projektarbejdet. Planner til opgavehåndtering, Teams til kommunikation og SharePoint til dokumenter. ProjectFlow 365 samler dem alle og gør dem relevante i en projektsammenhæng.

Om ProjectFlow 365

Udgangspunktet for ProjectFlow 365 var at hjælpe, de mange projektledere, som ikke nødvendigvis er projektledere på fuld tid og at hjælpe de mange organisationer, som forsøger at få et overblik over deres mange projekter. Dertil kommer de mange organisationer, som er på jagt efter konkrete værktøjer til Office 365.

Mange projektledere finder sig splittet mellem projektarbejde, presserende driftsopgaver og i at sikre ledelsen af et eller flere projekter. Ofte er det ledelsens-delen der taber den kamp og her kommer ProjectFlow 365 ind og støtter.

For at hjælpe organisationen med at få et bedre indblik i, hvilke projekter der er gang i tilbydes blandt andet en skabelon til PowerBI, som kan tilpasses organisationen, så den matcher de aktuelle behov for overblik.

ProjectFlow 365 er 100% baseret på Office 365 og forsøger på bedst mulige måde at drage nytte af de mange værktøjer, som Microsoft stiller til rådighed på platformen. ProjectFlow 365 er således tæt integreret med de gamle kendinge Word, Excel, Powerpoint og Outlook, men de nye værktøjer Planner og Teams har fået en central rolle.

Få en gratis demo af ProjectFlow 365

For dig der ønsker at opleve, hvordan du kan få mere ud af Office 365, Teams og Planner.