Skip to the content

CoreFlow platformen til succes med SharePoint og SharePoint Online

Platformen til succes med SharePoint

CoreFlow er en applikations platform, der gør det nemt og billigt at etablere og vedligeholde brugervenlige løsninger på SharePoint og SharePoint Online.  

CoreFlow er et "state of the art" tillægsprodukt til SharePoint, der kan konfigureres, så det former den ønskede forretningsløsning.  

Vi følger med i hvad der sker på SharePoint og SharePoint Online og holder CoreFlow opdateret i forhold til nye SharePoint tiltag og efterspurgte funktioner.

CoreFlow kan driftes på tre måder:

  • SharePoint On-prem
  • SharePoint Online hosted på egen Azure server
  • Som en service på SharePoint Online

CoreFlow giver dig 15 års erfaring samlet i et tillægsprodukt til SharePoint

CoreFlow er en applikationsplatform, der gør det muligt uden at kode, at lave billigere kundetilpassede SharePoint løsninger.

Eksempler på CoreFlow moduler.

Gantt kort

Fordel: Et drag and drop Gantt-kort til organisering af dit projekt. Planlægningskortet understøtter mange dynamiske funktioner som f.eks. kritisk vej, fremhævelse af afhængigheder, fremdriftsindikatorer, m.v

Udbytte: Bedre struktur i dine planlægningsaktiviteter og overblik over forløb og konsekvenser ved omplanlægning.

Webs

Fordel: Enkel og nem håndtering af webstedsoprettelse og provisionering af lister. Skab samarbejdswebsteder baseret på skabeloner som nemt tilpasses. 

Udbytte: Styr på strukturen i websteder, lister og dokumentbiblioteker. Nem opdatering af SharePoint og SharePoint Online-skabeloner.

ESDH

Fordel: Best pratice interface til integration mellem ESDH og SharePoint. Opsæt procesunderstøttelse for arkivering af dokumenter, eller journalisering af data ved faseovergange.

Udbytte: Sikr at krav til journalisering overholdes, og medarbejdere får den rette IT-understøttelse af arkiveringsprocesserne.

Basis

Fordel: Gør det muligt at bygge mange brugervenlige forretningsløsninger på SharePoint. CoreFlow Basis indeholder en lang række webparts og services, som understøtter mange arbejdsgange blandt vidensmedarbejdere.

Udbytte: Kom hurtig i gang med at bygge brugervenlige løsninger i SharePoint. Drag nytte af SharePoint-platformens muligheder kombineret med CoreFlow til at implementere webbaserede forretningsløsninger. 

Basis API

Fordel: Import og eksport af dine CoreFlow løsninger data (og SharePoint) via webservice, SOAP, REST og flade filer. Integrér CoreFlow sammen med andre forretningsapplikationer for at højne værdien af løsningen.

Udbytte: Skab sammenhæng mellem IT-systemer, genbrug data og undgå dobbeltindtastninger. Spar penge ved at lade data flyde mellem relaterede systemer, f.eks. CRM-systemer, HR-processer, informationssystemer, faktureringsprocesser, m.v.

Mobil

Fordel: Muliggør mobilvisning af mange CoreFlow webdele. Lad brugere tilgå det CoreFlow-baserede system fra enheder som smartphones og tablets – hvor oplevelsen er tilpasset en mindre skærm og berøringssnitflade.

Udbytte: Tilbyd brugerne funktionalitet via mobile enheder i et tilpasset layout. Ved at systemet kan tilgås fra mobil, kan brugere nemmere og hyppigere tilgå data og arbejde med det.  

Tid og økonomi

Fordel: Webdele til at opbygge løsninger til planlægning af tid og økonomi. Ressourceplanlægning og overblik kan nemt implementeres med disse komponenter.

Udbytte: Løsninger der matcher præcise budgettering/planlægningsbehov. Få styr på ressourceforbrug, forecasting af ressourcetræk – f.eks. både kompetencer og maskinel.

Tid og økonomi API

Fordel: Import og eksport af tid og økonomi til/fra eksterne systemer via webservice, SOAP/REST og flade filer – eller Excel.

Udbytte: Skaber sammenhæng mellem IT-systemer, genbrug data og undgå dobbeltindtastninger. Planlægningsdata kan f.eks. samkøres med ERP-systemer, og økonomidata kan samkøres med drift/projekt-økonomital.  

Tidsregistrering

Fordel: Opbyg tidsregistreringsprocesser, registrere tid på det du måtte ønske af opgaver og dokumenter og aktiviteter. Lad brugerne selv udfylde ugesedler fra en simpel brugergrænseflade.

Udbytte: Brugervenlig og effektiv tidsregistrering, simpelt at opsætte og vedligeholde. Giver øjeblikkeligt overblik over forbrugt tid, og det kan sammenkøres med planlagt tidsforbrug.

Formular

Fordel: Opbyg formularbaserede workflows i SharePoint. Understøt organisationens arbejdsprocesser med brugervenlige formularer som kan indeholde forretningslogik, notifikationsmekanismer, forgreninger og brugerhjælp.

Udbytte: Skaber gennemsigtighed, flow og undgå at sager glemmes. Processerne ensrettes, og skaber grundlag for at måle på deres gennemløb.

Microsoft Office 

Fordel: Berig Office dokumenter med data fra SharePoint og jeres CoreFlow løsning dynamisk. Præsentationer og rapporter kan dynamisk blive beriget med aktuel information fra CoreFlow-løsningen, uden at brugere skal opdatere dokumenterne

Udbytte: Effektiv måde at opsætte og generere dokumenter med data fra jeres løsning på. Informationer vil ikke længere være forældede i dokumenter, og brugerne slipper for uproduktiv genindtastning.

Adgang og selvbetjening

Fordel: Tilføj brugervenlige login faciliteter for interne og eksterne brugere. Lad brugere selv facilitere adgang til eksterne parter, og understøt kodeordsgendannelse og hjælp til login.

Udbytte: Gør det nemt at give eksterne adgang til en løsning, uden at IT-afdelingen skal involveres. Muliggør at brugere selv kan dele den nødvendige viden, uden at tekniske barrierer forsinker det.

Jeg vil gerne kontaktes

Giv mig gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.