Skip to the content

CoreFlow platformen til succes med SharePoint og SharePoint Online

Byg din egen løsning

Vi udvikler sammen med dig en løsning på SharePoint eller i Office 365 der løser netop dit behov. Din løsning kan leveres  i følgende indpakninger: 

  • Office 365 - så den ligner en Microsoft Office 365 app.
  • SharePoint Online - integreret i Modern.
  • Teams - som en fane i Teams. 
  • SharePoint 2016 - integreret i SharePoint.

Kundecase: Schneider Electrics

Løsning - Ny kundeplatform

FlowIT imødekom Schneider Electrics ønske om en ny kundeportal som lever op til kundernes forventninger om at få bedre overblik og hurtig tilgang til information.

Kundeportalen har integration med ERP-system, med fokus på at eliminere manuelt tastearbejde for serviceteknikerne hos Schneider Electrics.

Kundeportalen er baseret på FlowIT's løsningsplatform CoreFlow og Sharepoint fra Microsoft.

" Da vi valgte leverandør af kundeportalen, var FlowIT de mest innovative, da vi scannede markedet. Vi er fuld ud tilfredse med samarbejdet med FlowIT "

- Servicechef Flemming Lyngsfort, Schneider Electrics Buildings Denmark A/S

Modulbaseret tillægsprodukt til SharePoint og Office 365

CoreFlow gør det muligt, at lave kundetilpassede løsninger uden at programmere.

Gantt kort

Et drag and drop baseret Gantt-kort til organisering af dine aktiviteter. Understøtter mange dynamiske funktioner som f.eks. kritisk vej, fremhævelse af afhængigheder, fremdriftsindikatorer, m.v

Eksempel: Skab bedre struktur i dine planlægningsaktiviteter og overblik over forløb og konsekvenser ved omplanlægning.

Webs

Enkel og nem håndtering af webstedsoprettelse og provisionering af lister m.m. Skab websteder baseret på skabeloner som vedligeholdes, provisioneres og dynamisk opdateres fra et sted. 

Eksempel: Etabler en ensartet struktur af kunderettede samarbejdswebs og vedligehold der struktur centralt. 

ESDH

Best practice interface til integration mellem ESDH og SharePoint. Opsæt procesunderstøttelse for arkivering af dokumenter, eller journalisering af data ved faseovergange.

Eksempel: Overhold krav til journalisering af dokumenter som skabes i SharePoint ved at integration med ESDH-system.

Kundecase: Københavns Kommune

Løsning - Ny portal

Løsningen understøtter bl.a. følgende:

Håndtering af generelle administrative og ledelsesmæssige opgaver. Opsamling, udtræk og behandling af data til ledelsesinformation. Håndtering af proces omkring planlægning og udførelse af tilsyn på institutioner. Overholdelse af dokumentationspligt og øvrig lovgivning ved integration til ESDH-system

Portalen er baseret på FlowIT's løsningsplatform CoreFlow og Sharepoint fra Microsoft.

" Vores brug af Microsoft SharePoint Server og CoreFlow til digitalisering af arbejdsprocesser mellem institutioner, distrikter og forvaltningen giver en brugervenlig løsning, der bidrager til bedre overblik, mere effektive arbejdsprocesser og genbrug af data. "

- Specialkonsulent Lars Østergaard, Københavns Kommune

Tid og økonomi

Webdele til at opbygge løsninger til planlægning af tid og økonomi. Ressourceplanlægning og overblik kan nemt implementeres med disse komponenter.

Eksempel: Fremstil en løsninger der matcher Jeres behov i.f.m. etablering af næste års budgetter.

Tid og økonomi API

Import og eksport af tid og økonomi til/fra eksterne systemer via webservice, SOAP/REST og flade filer – eller Excel.

Eksempel: Overfør næste års budgetter til Jeres økonomistyringssystem, fra Jeres SharePoint baserede budgetteringsproces.  

Tidsregistrering

Registrer tid på opgaver, dokumenter eller hvad I måtte ønske via en brugervenlig brugergrænseflade.

Eksempel: Opsaml tidsregistrering til brug i.f.m. fakturering.

Adgang og selvbetjening

Tilføj brugervenlige login faciliteter for interne og eksterne brugere. Lad brugere selv facilitere adgang til eksterne parter, og understøt kodeordsgendannelse og hjælp til login.

Eksempel: Gør det nemt at give eksterne adgang til en løsning, uden at IT-afdelingen skal involveres.

Forbedret Office 365 Planner integration

Vi oplever en forskelligartet tilgang til Planner, så vi har optimeret:

  • Buckets - indlæsning af data fra den enkelte bucket/opgavesamling
  • Mærkatsupport – udsøgning baseret på mærkater
  • Udsøgning med søgeord fra opgave titel

Samlet set en effektiv måde at hente/filtrere opgaver på tværs af Planners, baseret på Microsofts frigivne snitflade.

Med vores SharePoint og CoreFlow komponenter har vi fået etableret en række portaler, som tilfredsstiller vores behov.

Jesper Mandrup, LB Forsikring A/S

Dokumenter i SharePoint og Office365

Anvendelsen af Teams til dokumentsamarbejde skaber for mange offentlige organisationer behovet for, at kunne journalisere disse dokumenter i ESDH-systemet. 

FlowIT har i mere end 10 år lavet løsninger til integration med en lang række ESDH-systemer såsom eDoc, SBSYS, Acadre, GetOrganized, F2, Exformatics og FICS.  

Basis

Kom i gang med at bygge brugervenlige forretningsløsninger på SharePoint. Indeholder en lang række webparts og services, som understøtter mange arbejdsgange blandt vidensmedarbejdere.

Eksempel: Rediger SharePoint list data på tværs af websteder. 

Basis API

Import og eksport af data via webservice, SOAP, REST og flade filer. 

Eksempel: Hent data ud af dit ERP- eller CRM-system og vis det i SharePoint.

Formular

Understøt organisationens arbejdsprocesser med brugervenlige formularer som kan indeholde forretningslogik, notifikationsmekanismer, forgreninger og brugerhjælp.

Eksempel: Flyt papirformularer over i elektroniske formularer og skab gennemsigtighed og effektivitet i Jeres sagsbehandling.

Microsoft Office 

Berig Office dokumenter med data fra SharePoint og jeres CoreFlow løsning dynamisk. Præsentationer og rapporter kan dynamisk blive beriget med aktuel information fra CoreFlow-løsningen, uden at brugere skal opdatere dokumenterne.

Eksempel: Opsæt skabeloner der muliggør generering af dokumenter med data fra Jeres SharePoint løsning.

Jeg vil gerne kontaktes

En gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.