Skip to the content

CoreFlow platformen til succes med SharePoint og SharePoint Online

Byg din egen løsning

CoreFlow er en løsningsplatform, til etablering af forretningsløsninger på SharePoint og Office 365.

CoreFlow er tilgængelig på:

  • SharePoint On-prem
  • SharePoint Online hosted på egen Azure server
  • Som en service på SharePoint Online

Modulbaseret tillægsprodukt til SharePoint og Office 365

CoreFlow gør det muligt, at lave kundetilpassede løsninger uden at programmere.

Gantt kort

Et drag and drop baseret Gantt-kort til organisering af dine aktiviter. Understøtter mange dynamiske funktioner som f.eks. kritisk vej, fremhævelse af afhængigheder, fremdriftsindikatorer, m.v

Eksempel: Skab bedre struktur i dine planlægningsaktiviteter og overblik over forløb og konsekvenser ved omplanlægning.

Webs

Enkel og nem håndtering af webstedsoprettelse og provisionering af lister m.m. Skab websteder baseret på skabeloner som vedligeholdes, provisioneres og dynamisk opdateres fra et sted. 

Eksempel: Etabler en ensartet struktur af kunderettede samarbejdswebs og vedligehold der struktur centralt. 

ESDH

Best pratice interface til integration mellem ESDH og SharePoint. Opsæt procesunderstøttelse for arkivering af dokumenter, eller journalisering af data ved faseovergange.

Eksempel: Overhold krav til journalisering af dokumenter som skabes i SharePoint ved at integration med ESDH-system.

Basis

Kom i gang med at bygge brugervenlige forretningsløsninger på SharePoint. Indeholder en lang række webparts og services, som understøtter mange arbejdsgange blandt vidensmedarbejdere.

Eksempel: Rediger SharePoint list data på tværs af websteder. 

Basis API

Import og eksport af data via webservice, SOAP, REST og flade filer. 

Eksempel: Hent data ud af dit ERP- eller CRM-system og vis det i SharePoint.

Tid og økonomi

Webdele til at opbygge løsninger til planlægning af tid og økonomi. Ressourceplanlægning og overblik kan nemt implementeres med disse komponenter.

Eksempel: Fremstil en løsninger der matcher Jeres behov i.f.m. etablering af næste års budgetter.

Tid og økonomi API

Import og eksport af tid og økonomi til/fra eksterne systemer via webservice, SOAP/REST og flade filer – eller Excel.

Eksempel: Overfør næste års budgetter til Jeres økonomistyringssystem, fra Jeres SharePoint baserede budgetteringsproces.  

Tidsregistrering

Registrer tid på opgaver, dokumenter eller hvad I måtte ønske via en brugervenlig brugergrænseflade.

Eksempel: Opsaml tidsregistrering til brug i.f.m. fakturering.

Formular

Understøt organisationens arbejdsprocesser med brugervenlige formularer som kan indeholde forretningslogik, notifikationsmekanismer, forgreninger og brugerhjælp.

Eksempel: Flyt papirformularer over i elektroniske formularer og skab gennemsigtighed og effektivitet i Jeres sagsbehandling.

Microsoft Office 

Berig Office dokumenter med data fra SharePoint og jeres CoreFlow løsning dynamisk. Præsentationer og rapporter kan dynamisk blive beriget med aktuel information fra CoreFlow-løsningen, uden at brugere skal opdatere dokumenterne

Eksempel: Opsæt skabeloner der muliggør generering af dokumenter med data fra Jeres SharePoint løsning.

Adgang og selvbetjening

Tilføj brugervenlige login faciliteter for interne og eksterne brugere. Lad brugere selv facilitere adgang til eksterne parter, og understøt kodeordsgendannelse og hjælp til login.

Eksempel: Gør det nemt at give eksterne adgang til en løsning, uden at IT-afdelingen skal involveres.

Jeg vil gerne kontaktes

En gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning.