Skip to the content

ProjectFlow 365

Danmarks smarteste og mest enkle projektportal på Office 365

  • Overblik over projekter
  • Indrager Teams og Planner
  • Samarbejder med Power BI
  • Tæt integration med Office 365

Med ProjectFlow 365 samles opgavehåndteringen i Planner, kommunikationen i Teams. Og via Power BI får du indsigt i forretningen. 

FlowIT vil med ProjectFlow 365 styrke projektsamarbejdet i Office 365 endnu mere og levere værdi og indsigt.  

Eksempler på løsninger

Kommune

Om virksomheden:
Denne kommune er en del af region Syddanmark. Kommunen er midt i en større forandringsproces, hvor arbejdet med en øget modenhed ift. projekt- og porteføljestyring er ét af flere initiativer.

Om problemet:
Der fandtes ikke ét samlet sted, hvor det var muligt både at få overblik over og følge op på projekter. Informationer fandtes mange steder og i forskellig kvalitet. Herudover havde der længe været ytret ønske om et it-værktøj til understøttelse af projektarbejdsformen forskellige steder i kommunen.

IT og Information

Om virksomheden:

Denne virksomhed er beliggende i Danmark, og beskæftiger sig med IT og udvikling af trafikdirigeringssystemer til mobile flåder.


Om problemet:

Manglede et samlet overblik over projekter, opgaver, ressourcer og økonomi i virksomheden. Ledelsen havde brug for et indblik i de igangværende projekt- og opgaveporteføljer, samt viden om fremtidige aktiviteter.

 

 

 

Bygge og anlæg

Om virksomheden:
Denne virksomhed er en af landet førende bygge- og anlægsvirksomheder og beskæftiger sig især med infrastruktur i Danmark såvel som udlandet.

Om problemet:
De manglede et fælles system til styring af sager og projekter som kunne tilgås fra flere afdelinger. Processene i virksomheder var udfordrende og tidskrævende, og resulterede ofte i fejl i indtastninger.

 
 

IT

Om virksomheden:

Denne virksomhed beskæftiger sig med Finans og digitalisering og er beliggende i Danmark. Virksomheden har blandt andet udviklet produkter i samarbejde med finanssektoren og den offentlige sektor med henblik på at hjælpe borgerne til hurtig og nem adgang til private informationer.

 

Om problemet:

Manglende kontrol over større opgaver og projekter. Håndteringen af data var problematisk og foregik ofte på uhensigtsmæssige metoder som var med til at skabe mangelende overblik.

Konsulenterne sikrer en god leveranceproces og hjælper med forankring

Dit mål - vores fokus

Nå sikkert i mål med hjælp fra vores konsulenter

Dit mål er vores fokus. Sammen med FlowITs konsulenter kommer du sikkert igennem alle faser i vores leveranceproces. Konsulentteamet er specialiserede medarbejdere med dyb erfaring indenfor alle områder i leveranceprocessen. Konsulenterne er erfarne i at bevæge sig hele vejen gennem processen, fra forretningsafklaring og analyse – til implementering og support. 

 

Målrettet ekspertise fra vores sælgere til private og offentlige projektorganisationer

Ekspertise til offentlige og private virksomheder

Hos FlowIT har salgsteamet fokus på at skabe værdi, derfor matcher vi altid kunden med en sælger med ekspertise og viden indenfor dit forretningsområde.

Kontakt os på tlf. 66 10 40 55 - og få svar på, hvordan vi kan effektivisere vidensdeling, koordinering, samarbejdet eller projektarbejdet hos dig.