Skip to the content

Danmarks mest udbredte portal til alle organisationer som driver projekter 

 • Overblik over projekter
 • Styr på ressourcer
 • Bedre planlægning
 • Mindre administration

Med ProjectFlow løftes hele projektorganisationen ved at styrke gennemsigtigheden og samarbejdet i projektarbejdet. 

FlowIT leverer projektportaler på SharePoint og SharePoint Online, som er tilpasset projektkulturen.

Læs mere om ProjectFlow
Få demo af ProjectFlow

Danmarks smarteste og mest enkle projektportal på Office 365

 • Overblik over projekter
 • Indrager Teams og Planner
 • Samarbejder med PowerBI
 • Tæt integration med Office 365

Med ProjectFlow 365 samles opgavehåndteringen i Planner, kommunikationen i Teams. Og via PowerBI får du indsigt i forretningen. 

FlowIT vil med ProjectFlow 365 styrke projektsamarbejdet i Office 365 endnu mere og levere værdi og indsigt.  

Læs mere om ProjectFlow 365
Få demo af ProjectFlow 365

Hurtigere og billigere kundetilpassede løsninger

 • Hurtig implementering
 • Spar tid og penge
 • Fremtidssikret løsning
 • Nem integration

Med CoreFlow skabes der flow og gennemsigtighed i forretningsprocesser med udgangspunkt i vidensdeling, koordinering og samarbejde. 

FlowIT leverer kundetilpassede løsninger baseret på SharePoint og vores produkt CoreFlow.

Læs mere om CoreFlow
Få demo af CoreFlow

SharePoint verdens førende samarbejdsplatform til vidensdeling  

 • Intelligent intranet
 • Styrker samarbejde
 • Enkel deling
 • Bedre forretningsprocesser

SharePoint er en platform til virksomheder og organisationer som arbejder med dokumenthåndtering, vidensdeling og samarbejde. 

FlowIT er 100% dedikeret til udvikling af løsninger baseret på SharePoint, SharePoint Online og Office365.

Læs mere om SharePoint
Rådgivning og sparring med konsulenterne fra FlowIT

Rådgivning og udvikling

Sammen udvikler vi digitale løsninger, som skaber værdi

Mange vidensbasserede organisationer støder på udfordringer i forbindelse med projektstyring og porteføljestyring, samarbejde og vidensdeling, og her kommer FlowIT ind i billedet.

Vores løsninger spænder fra rådgivning, udvikling, implementering til løbende drift, vedligeholdelse og support. Nogle projekter starter fra bunden, hvor vi sammen med kunden udvikler en løsning, mens andre projekter tager udgangspunkt i tilpasningen af en eksisterende løsning. 

Sammen udvikler vi de løsninger, som løser de udfordringer I har, og vi sikrer fremdrift og gevinstrealisering ved brug af vores velafprøvede leverancemodel.  

Konsulenterne sikrer en god leveranceproces og hjælper med forankring

Dit mål - vores fokus

Nå sikkert i mål med hjælp fra vores konsulenter

Dit mål er vores fokus. Sammen med FlowITs konsulenter kommer du sikkert igennem alle faser i vores leveranceproces. Konsulentteamet er specialiserede medarbejdere med dyb erfaring indenfor alle områder i leveranceprocessen. Konsulenterne er erfarne i at bevæge sig hele vejen gennem processen, fra forretningsafklaring og analyse – til implementering og support.  

Vi tilbyder følgende konsulentydelser:

 • Rådgivning
 • Behovsafdækning / forretningsafklaring
 • Analyse og design
 • Udvikling og konfiguration
 • Slutbruger- og driftssupport
 • Organisatorisk implementering
 • Test og undervisning

Vi tilbyder en lang række af velafprøvede workshops, som hjælper med at afklare forskellige aspekter af de arbejdsgange som digitaliseres og ændres. Der tages højde for modenhed i organisationen, og indbydes til overvejelser om den organisatoriske forandring som altid følger med ændring af arbejdsprocesser. Vores Mål- og Succeskriterier workshop som det faste udgangspunkt, sikrer at indsatserne kan knyttes til de mål som sættes for organisationen. Vi sikrer, at fokus undervejs er på den forretningsværdi man ønsker at få ud af løsningen, i stedet for et enøjet fokus på IT-leverancen alene. 

Mere end 15 års erfaring med en velafprøvet leveranceproces

Vores leveranceproces - din tryghed

Alle vores løsninger bliver minutiøs analyseret og vurderet i alle faser af vores leveranceproces

FlowITs velafprøvede leveranceproces giver dig indblik i detaljer og aftaler i forbindelse med udformningen af din løsning, forankringen og implementeringen. Dermed sikrer vi, at samspillet mellem mennesker og teknik fungerer optimalt, og at der er fokus på alle dele i processen. Leverancemodellen indeholder en skabelon, som beskriver faser, aktiviteter, roller og ansvar i forbindelse vores ydelser og produktleverancer.

Modellen producerer en kortlægning af din organisations nuværende udformning og udfordringer i forhold til de processer som skal understøttes. Det er vigtigt at fastlægge et realistisk ambitionsniveau sammen, så der kan fastslås et scope for det som skal implementeres. På den måde vil alle parter have et klarere billede hvor vi går fra (as-is) til hvor vi skal have organisationen og arbejdsgangene hen (to-be). Det hjælper til at mindske misforståelser og skaber klarere kommunikation til alle interessenter i hele forløbet.

Derudover indeholder den en række dokumenter som udarbejdes (f.eks. projektgrundlag, mål- og succeskriterier, kontrakt, IT-afklaring, m.v.), et antal standard workshops som afdækker forskellige aspekter af domænet som arbejdet omhandler (f.eks. Introduktion til CoreFlow/ProjectFlow, projekt kick-off, projektdimensioner, overlevering, m.v.) Summen af disse processer i modellen er med til at skabe en forudsigelighed og systematik i analyse, implementering og support af den løsning vi leverer.

Målrettet ekspertise fra vores sælger til private og offentlige projektorganisationer

Ekspertise til offentlige og private virksomheder

Hos FlowIT har salgsteamet fokus på at skabe værdi, derfor matcher vi altid kunden med en sælger med ekspertise og viden indenfor dit forretningsområde.

Kontakt os på tlf. 66 10 40 55 - og få svar på, hvordan vi kan effektivisere vidensdeling, koordinering, samarbejdet eller projektarbejdet hos dig.