Skip to the content

ProjectFlow 365

Danmarks smarteste og mest enkle projektportal på Office 365

 • Overblik over projekter
 • Indrager Teams og Planner
 • Samarbejder med PowerBI
 • Tæt integration med Office 365

Med ProjectFlow 365 samles opgavehåndteringen i Planner, kommunikationen i Teams. Og via PowerBI får du indsigt i forretningen. 

FlowIT vil med ProjectFlow 365 styrke projektsamarbejdet i Office 365 endnu mere og levere værdi og indsigt.  

ProjectFlow

Danmarks mest udbredte portal til alle organisationer som driver projekter

 • Overblik over projekter
 • Styr på ressourcer
 • Bedre planlægning
 • Mindre administration

Med ProjectFlow løftes hele projektorganisationen ved at styrke gennemsigtigheden og samarbejdet i projektarbejdet. 

FlowIT leverer projektportaler på SharePoint og SharePoint Online, som er tilpasset projektkulturen.

Browser understøttelse i vores løsninger:

 • Supporteres (nyeste version): Edge, Chrome
 • Virker sandsynligvis (nyere versioner): Safari, Edge, Chrome, Firefox, Opera
 • Supporteres ikke: IE, Netscape

Kundecase: Digital Sundhed

Digital Sundhed - Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) arbejder med udvikling af en ny strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Det kræver involvering af brede kredse i sundhedssektoren og styring af de forskellige igangsatte handlingsplaner og projekter afledt af den overordnede strategi. SDSD valgte projektportalen ProjectFlow til projektstyring og deling af information i forbindelse med udarbejdelse og implementering af den nye strategi.

Projektportalen ProjectFlow fra FlowIT. ProjectFlow er baseret på Sharepoint fra Microsoft.

"SDSD ønsker at opnå overblik over handlingsplaner, ressourceforbruget i projektet, sikre effektiv styring af handlingsplaner og projekter samt etablere et enkelt og brugervenligt system, som åbner op for bred involvering af relevante interessenter"

- Ivan Pedersen, Projektchef, SDSD

 

CoreFlow

CoreFlow

Hurtigere og billigere kundetilpassede løsninger

 • Hurtig implementering
 • Spar tid og penge
 • Fremtidssikret løsning
 • Nem integration

Med CoreFlow skabes der flow og gennemsigtighed i forretningsprocesser med udgangspunkt i vidensdeling, koordinering og samarbejde. 

FlowIT leverer kundetilpassede løsninger baseret på SharePoint og vores produkt CoreFlow.

SharePoint

SharePoint

SharePoint verdens førende samarbejdsplatform til vidensdeling

 • Intelligent intranet
 • Styrker samarbejde
 • Enkel deling
 • Bedre forretningsprocesser

SharePoint er en platform til virksomheder og organisationer som arbejder med dokumenthåndtering, vidensdeling og samarbejde. 

FlowIT er 100% dedikeret til udvikling af løsninger baseret på SharePoint, SharePoint Online og Office 365.

Eksempler på løsninger

Kommune

Om virksomheden:
Denne kommune er en del af region Syddanmark. Kommunen er midt i en større forandringsproces, hvor arbejdet med en øget modenhed ift. projekt- og porteføljestyring er ét af flere initiativer.

Om problemet:
Der fandtes ikke ét samlet sted, hvor det var muligt både at få overblik over og følge op på projekter. Informationer fandtes mange steder og i forskellig kvalitet. Herudover havde der længe været ytret ønske om et it-værktøj til understøttelse af projektarbejdsformen forskellige steder i kommunen.

IT og Information

Om virksomheden:

Denne virksomhed er beliggende i Danmark, og beskæftiger sig med IT og udvikling af trafikdirigeringssystemer til mobile flåder.


Om problemet:

Manglede et samlet overblik over projekter, opgaver, ressourcer og økonomi i virksomheden. Ledelsen havde brug for et indblik i de igangværende projekt- og opgaveporteføljer, samt viden om fremtidige aktiviteter.

 

 

 

Bygge og anlæg

Om virksomheden:
Denne virksomhed er en af landet førende bygge- og anlægsvirksomheder og beskæftiger sig især med infrastruktur i Danmark såvel som udlandet.

Om problemet:
De manglede et fælles system til styring af sager og projekter som kunne tilgås fra flere afdelinger. Processene i virksomheder var udfordrende og tidskrævende, og resulterede ofte i fejl i indtastninger.

 
 

IT

Om virksomheden:

Denne virksomhed beskæftiger sig med Finans og digitalisering og er beliggende i Danmark. Virksomheden har blandt andet udviklet produkter i samarbejde med finanssektoren og den offentlige sektor med henblik på at hjælpe borgerne til hurtig og nem adgang til private informationer.

 

Om problemet:

Manglende kontrol over større opgaver og projekter. Håndteringen af data var problematisk og foregik ofte på uhensigtsmæssige metoder som var med til at skabe mangelende overblik.

Konsulenterne sikrer en god leveranceproces og hjælper med forankring

Dit mål - vores fokus

Nå sikkert i mål med hjælp fra vores konsulenter

Dit mål er vores fokus. Sammen med FlowITs konsulenter kommer du sikkert igennem alle faser i vores leveranceproces. Konsulentteamet er specialiserede medarbejdere med dyb erfaring indenfor alle områder i leveranceprocessen. Konsulenterne er erfarne i at bevæge sig hele vejen gennem processen, fra forretningsafklaring og analyse – til implementering og support. 

 

Målrettet ekspertise fra vores sælgere til private og offentlige projektorganisationer

Ekspertise til offentlige og private virksomheder

Hos FlowIT har salgsteamet fokus på at skabe værdi, derfor matcher vi altid kunden med en sælger med ekspertise og viden indenfor dit forretningsområde.

Kontakt os på tlf. 66 10 40 55 - og få svar på, hvordan vi kan effektivisere vidensdeling, koordinering, samarbejdet eller projektarbejdet hos dig.