Skip to the content

FlowIT lokaler på 2. salen

Løsninger gennem effektivisering

Hos FlowIT har vi stor erfaring med offentlige virksomheder. Disse virksomheder har søgt en løsning hvor de kunne genvinde overblikket over projekterne og prioriteringen af disse. Med ProjectFlow 365 har projektledere og afdelingsledere fået en løsning der understøtter deres projektarbejde. Derudover hjælper ProjectFlow 365 med effektivisering af virksomheden i form af dokumenthåndtering, ressourcestyring, økonomistyring mm.

Kundecase: TV2

Løsning: Elektronisk workflow ifbm. nye medarbejdere

I takt med vækst ansætter TV2 mange nye medarbejdere og har derfor behov for øget formalisering af processen omkring oprettelse af nye medarbejdere. FlowIT's løsning hertil var opsætning og afprøvning af en workflow løsning, som sætter strøm til arbejdsprocesserne ifbm. nye medarbejdere. Denne løsning bidrog til mindske manuelt arbejde, bedre overblik, højere serviceniveau og sporbarhed.
Det elektroniske workflow er baseret på Microsoft Office SharePoint Server og Active Directory og InfoPath.

"Den store gevinst ligger I at udnytte synergien med øvrige systemer. I kraft af at SharePoint er den gennemgående platform, har vi mulighed for dette. Fx. kunne medarbejderrelaterede workflow integreres tæt med HR-portalen, så medarbejderen her kan følge med I status på leverance af ny mobiltelefon"

- Ole Søgaard, TV2

Ressourcestyring

 

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af projekternes træk på organisationens medarbejdere.

Tidsregistrering 

 

Modulet udvider Projektstyrings- og Porteføljestyringsmodulet med funktionalitet til håndtering af tidsregistrering på projekter.