Skip to the content

Op af trappen

Løsning til kommuner

Hos FlowIT har vi stor erfaring med kommuner. Faktisk er landets 3 største kommuner brugere af vores løsninger. Med ProjectFlow 365 kan afdelingsledere og projektledere blandt andet opnå et overblik på projekterne samt status på disse. Med ProjectFlow 365 kan en kommune opnå vidensdeling, dokumenthåndtering, ressourcestyring mm. Alt sammen er med til at overskueliggøre arbejdsprocesserne for alle led i organisationen.

Kundecase: Københavns Kommune

Løsning - Ny portal

Løsningen understøtter bl.a. følgende:

Håndtering af generelle administrative og ledelsesmæssige opgaver. Opsamling, udtræk og behandling af data til ledelsesinformation. Håndtering af proces omkring planlægning og udførelse af tilsyn på institutioner. Overholdelse af dokumentationspligt og øvrig lovgivning ved integration til ESDH-system

Portalen er baseret på FlowIT's løsningsplatform CoreFlow og Sharepoint fra Microsoft.

" Vores brug af Microsoft SharePoint Server og CoreFlow til digitalisering af arbejdsprocesser mellem institutioner, distrikter og forvaltningen giver en brugervenlig løsning, der bidrager til bedre overblik, mere effektive arbejdsprocesser og genbrug af data. "

- Specialkonsulent Lars Østergaard, Københavns Kommune

Vi var i hele processen meget lydhøre over for ønsker om tilpasninger lokalt i afdelingerne. For eksempel ønskede en lokal afdeling nogle ændringer, som FlowIT implementerede hurtigt, hvilket udløste klapsalver i afdelingen”

Anders Rathleff Hansen, projektleder Esbjerg kommune 

Læs mere om Danmarks mest benyttede projektportal her: