Skip to the content

FlowIT samarbejder med kommuner og ministerier

Her er et lille udvalg og kommentarer fra kunderne om gevinsten ved samarbejdet med FlowIT
Københavns Kommune bruger løsninger fra FlowIT

Bedre overblik og mindre administrativt arbejde

Københavns Kommune. FlowIT har leveret en institutionsportal til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Institutionsportalen er blandt andet med til at forbedre processerne i forbindelse med kvalitetssikring, og til at skabe bedre overblik for medarbejderne i det daglige arbejde.   

"Vores brug af SharePoint og CoreFlow fra FlowIT til digitalisering af arbejdsprocesser mellem institutioner, distrikter og forvaltningen giver en brugervenlig løsning, der bidrager til bedre overblik, mere effektive arbejdsprocesser og genbrug af data". Lars Østergaard, Specialkonsulent, Center for Informatik, Københavns Kommune

Løsningen er en portal med rollebasseret indgang, understøttelse af workflow og integration til en hel række bagvedliggende systemer.

Teknologi: CoreFlow og SharePoint.

Esbjerg Kommune og deres Vision 2020 styres med projektværktøjet ProjectFlow

Kvalitativt løft i Esbjerg Kommune

Samarbejdet mellem FlowIT og Esbjerg Kommune har løftet projektkulturen i kommunen, og gjort projektledelsen og vidensdelingen hurtigere og mere effektiv. 

”Vi var i hele processen meget lydhøre over for ønsker om tilpasninger lokalt i afdelingerne. For eksempel ønskede en lokal afdeling nogle ændringer, som FlowIT implementerede hurtigt, hvilket udløste klapsalver i afdelingen.” 
Anders Rathleff Hansen, Projektleder.

"Vi har haft stor glæde af FlowITs rådgivning inden for den organisatoriske forankring af værktøj og processer" 
Klaus Hyldborg Sørensen, Økonomisk analysechef. 

Teknologi: ProjectFlow, CoreFlow og SharePoint.

Overblik over projekter og tidsplaner i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune ønskede at skabe en samlet overblik over projektdokumentation og projekt- og tidsplaner. Det har de i dag fået, så de kan se, hvilke projekter der er i gang i kommunen. 

"Fredericia Kommune er for længst gået væk fra den traditionelle forvaltningsmæssige struktur, og vi samarbejder i dag på kryds og tværs af de organisatoriske enheder. Vi har derfor behov for at understøtte den tværgående styring og videndeling med et værktøj som projektportalen ProjectFlow. Vores løn- og økonomisystem og øvrige systemer er bygget op omkring, hvad der vedrører den enkelte afdeling, og vi har behov for en samarbejdsplatform, som gør os fri af systemmæssige og organisatoriske begrænsninger."  
Marianne Rasmussen, Direktør, Økonomi, IT og bogerservice 

"Samarbejdet med FlowIT har fungeret fuldt tilfredsstillende. Deadlines bliver overholdt og FlowIT reagerer hurtigt på forespørgsler"
Preben Lisby. Teamkoordinator 

Løsningen: ProjectFlow

 

Udvalgte kunder fra den offentlige sektor

Få personlig sparring

Ønsker du ny viden om Office 365, SharePoint, SharePoint Online, porteføljestyring, projektstyring, økonomistyring eller andet, så klik her og få hjælp og svar på dine spørgsmål.