Skip to the content

Udvalgte kunder

Her finder du et udvalg af de private kunder og offentlige organisationer, som vi samarbejder med. 

Energioptimering

Schneider Electric

Overblik, bedre kundeservice og tættere kundekontakt

Schneider Electric er en global virksomhed med 1.000 ansatte i Danmark. 

Mål: at øge kundetilfredsheden ved at gøre det nemmere for kunderne, at få adgang til informationer via en kundeportal, som skulle skabe overblik, samle alle informationer og dokumenter.

Løsning: En kundeportal som samler information for kunder og medarbejdere. 

Gevinst: Bedre kundeservice og tættere kundekontakt, forbedring af interne arbejdsprocesser, så de dokumenthåndtering er blevet hurtigere og nemmere. 

Teknologi: CoreFlow og SharePoint.

NRGi energiselskab projektledelse

NRGi

Sparer 5-10% på projektledelse og koordinering

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med 1.100 medarbejdere og 210.000 andelshavere.

Mål: at skabe bedre overblik og løfte projektgennemførelsen ved at etablere en projektportal, som NRGi vil bruge til effektiv porteføljestyring og projektstyring af tværgående projekter.

Løsning: en projektportal med porteføljestyring og projektstyring.

Gevinst: 5-10% ressourcebesparelse på projektledelse og koordinering, styrket samarbejdet med eksterne og bedre overblik og beslutningsgrundlag for ledelsen.   

Teknologi: ProjectFlow og ProjectFlow External. 

Samarbejde med Københavns Kommune

Københavns Kommune

Mindre administrativt arbejde og bedre workflow

Børne- og Ungdomsforvaltningen under Københavns Kommune har ca. 70.000 brugere og 17.000 medarbejdere. 

Mål: Forvaltningen ønskede at forbedre processerne i forbindelse med kvalitetssikring, og at skabe bedre overblik for medarbejdere, og derved frigøre tid.

Løsning: en portal med rollebaseret indgang, der understøtter workflow. 

Gevinst: forbedring af samarbejdsprocesser, mindskelse af administrativt arbejde, strukturering af information. forbedret overblik på tværs af institutioner.

Teknologi: CoreFlow og SharePoint.

Fredericia Kommune anvender ProjectFlow og SharePoint

Fredericia Kommune

Bedre overblik og effektiv brug af ressourcer  

Fredericia Kommune har ca. 5.000 ansatte til at hjælpe kommunens 51.000 borgere.  

Mål: at skabe overblik over Fredericia Kommune som projektorganisation, så ressourcerne kan prioriteres rigtig, og overblikket bevares på store tværgående projekter. 

Løsning: projektportal til bedre overblik, styre dokumenter og tidsregistrering.

Gevinst:forbedret planlægning af opgaveporteføljen, hvilket betyder at antallet af projekter pr. medarbejder mindskes, og dermed øges produktiviteten.

Teknologi: ProjectFlow og SharePoint.

Private virksomheder

NJ Gruppen A/S entreprise og udvikling

Et stærkt samarbejde flytter projekterne

"Vi har gennem en årrække anvendt en af FlowITs opbyggede og etablerede SharePoint løsninger til vores sagsstyring, og vi har netop, i et godt og konstruktivt samarbejde med Jan Fibæk fra FlowIT, flyttet denne løsning til SharePoint Online for komplet integration med vores Office 365 løsning". Udviklingschef, Steen Førgaard Andersen, NJ Gruppen

NJ Gruppen opfører domiciler, erhvervsejendomme, detail- og dagligvarebutikker samt byggerier i hele Danmark, og har et skarpt fokus på samarbejdet og samle projektet, bygherren og byggeledelsen under et.

Teknologi: CoreFlow på SharePoint Online 

NRGi bruger løsninger fra FlowIT

Bedre overblik og beslutningsgrundlag

Samarbejdet mellem FlowIT og NRGi har løftet projektgennemførelsen og givet ledelsen bedre beslutningsgrundlag.  

"Vi har fået en fælles governance og ProjectFlow til at understøtte projekterne, hvilket har givet et bedre overblik og beslutningsgrundlag. Vi har i dag færre projekter i gang samtidigt, og de som er i gang, er dem der understøtter strategien bedst muligt. Projektlederne og ledelsesgruppen er blevet meget mere opmærksomme på deadlines" 
Roberto Bentsen, Project manager

"ProjectFlow External letter samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere grundet let adgang til dokumenter og opgavedeling på samme IT-platform"
Jeanette Larsen, Projektkoordinator

Teknologi: ProjectFlow og ProjectFlow External

 

Bedre kundeservice og tættere kundekontakt

Schneider Electric ønskede at som en del af deres strategi, at øge kundetilfredsheden. Løsningen blev en kundeportal fra FlowIT, der hurtigere og nemmere giver kunder adgang til alle oplysninger omkring egne bygninger.   

"Min primære opgave er at sikre , at den nye kundeportal lever op til vores kunders forventninger om at få bedre overblik og hurtigere tilgang til information. Vi har lagt vægt på, at vores kunder automatisk får et samlet overblik over egne bygninger, besøg, reparationer m.m. Kunderne har også selv mulighed for ar uploade relevante dokumenter. Vi og vores kunder er meget glade for den grafiske brugerflade. Den gør det let at overskue alle bygninger. En lille, men meget nyttig detalje i portalen er en lyskurve, der viser vores seneste vurdering af kundens energistatus."
Flemming Lyngsfort, Servicechef 

Teknologi: CoreFlow og SharePoint

Den offentlige sektor

Københavns Kommune bruger løsninger fra FlowIT

Bedre overblik og mindre administrativt arbejde

FlowIT har leveret en institutionsportal til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Institutionsportalen er blandt andet med til at forbedre processerne i forbindelse med kvalitetssikring, og til at skabe bedre overblik for medarbejderne i det daglige arbejde.   

"Vores brug af SharePoint og CoreFlow fra FlowIT til digitalisering af arbejdsprocesser mellem institutioner, distrikter og forvaltningen giver en brugervenlig løsning, der bidrager til bedre overblik, mere effektive arbejdsprocesser og genbrug af data". Lars Østergaard, Specialkonsulent, Center for Informatik, Københavns Kommune

Løsningen er en portal med rollebasseret indgang, understøttelse af workflow og integration til en hel række bagvedliggende systemer.

Teknologi: CoreFlow og SharePoint.

NRGi succes med projekter

Kvalitativt løft i Esbjerg Kommune

Samarbejdet mellem FlowIT og Esbjerg Kommune har løftet projektkulturen i kommunen, og gjort projektledelsen og vidensdelingen hurtigere og mere effektiv. 

”Vi var i hele processen meget lydhøre over for ønsker om tilpasninger lokalt i afdelingerne. For eksempel ønskede en lokal afdeling nogle ændringer, som FlowIT implementerede hurtigt, hvilket udløste klapsalver i afdelingen.” 
Anders Rathleff Hansen, Projektleder.

"Vi har haft stor glæde af FlowITs rådgivning inden for den organisatoriske forankring af værktøj og processer" 
Klaus Hyldborg Sørensen, Økonomisk analysechef. 

Teknologi: ProjectFlow, CoreFlow og SharePoint.

Ekspertise til offentlige og private virksomheder

Hos FlowIT har salgsteamet fokus på at skabe værdi, derfor matcher vi altid kunden med en sælger med ekspertise og viden indenfor dit forretningsområde. Salgsteamet består af:

  • Karsten Ley Poulsen, Partner
  • Jens Christian Arendt, Salgsdirektør (private)
  • Andreas Hallander Thiel (offentlige/private)
  • Thomas Rysgaard (private)

Kontakt os på tlf. 66 10 40 55 - og få svar på, hvordan vi kan effektivisere vidensdeling, koordinering, samarbejdet eller projektarbejdet hos dig. 

Bestil din personlige demo om portefølje- og projektstyring