Skip to the content

Hvem har overblikket i din kommune?

Digitalisering og udviklingsstrategier sætter nye krav til kommunernes projektorganisation, og alle ønsker god styring fra start.

Er din kommune blandt frontløberne? Er der indført et fælles projekt- og porteføljestyringssystem, som skal medvirke til at skabe en kulturforandring, der skaber en sammenhængende og gennemsigtig styring, prioritering og anvendelse af en fælles projektmodel?

Eller hører I blandt de kommuner hvor informationer findes mange sted, og der ikke findes et samlet sted til filer og dokumenter?

FlowIT samarbejder med flere kommuner, hvor målet er at øge modenheden ift. projekt- og porteføljestyring, og dermed støtte den kulturforandring det er at gå fra at være en ”driftorganisation” til at være en udviklingsorganisation med ensartede arbejdsgange på tværs af organisationen.

Når vi snakker med kommunerne, og vi sætter gang i samarbejdet, oplever vi ofte at kommunernes mål og ønsker er:

- Bedre ledelsesinformation til understøttelse af prioritering af projekter
- Et operationelt værktøj, der gør det nemmere at være projektleder via fælles sprog og metoder
- Et operationelt værktøj, der gør det nemmere at være projektejer
- Transparens og videndeling i og omkring igangværende og afsluttede projekter
- Understøtte ”Den digitale Arbejdsplads” – kommunernes intranet
- Erstatning af Excel ark og skabe én indgang til projektinformation

FlowIT leverer ikke en standard kommuneløsning, men vi kan ofte tage udgangspunkt i vores produkt ProjectFlow, og tilpasser den til den enkelte kommunes behov, hvad enten man ønsker en Aftaleportal, Økonomimodul eller en projekt- og porteføljestyringsmodul.
Vi leverer også ProjectFlow External, hvis kommunen ønsker at invitere eksterne samarbejdspartnere og borgere ind i et projektrum, hvor det er muligt at dele dokumenter, opgaver og tidplaner.

Gevinsterne med effektiv projekt- og porteføljestyring er målbare og synlige, og er til gavn for alle i organisationen.

 Book gratis workshop og demo i dag

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?