Skip to the content

Hvordan bruger vi ProjectFlow internt hos FlowIT?

I vores kundeprojekter tager vi naturligvis vores egen medicin, og benytter ProjectFlow og Office 365 til styring af projekt og leverancer. Det er både med til at ”trykprøve” nye versioner af produktet, og højne vores know-how om projektstyringsdomænet.

I FlowIT er vores leverancemodeller implementeret i ProjectFlow, hvilket lader os styre kundeprojekter lige fra forretningsafklaring til overdragelse til drift. Det sikrer ensartet gennemførelse, hvilket giver højere kvalitet for kunden og mere forudsigelighed i forløbet. Her kigger vi på nogle af de processer, som vi har valgt at digitalisere med ProjectFlow og Office 365.

Kvalitetssikring ved faseovergange
Stage/gate-spørgsmål skal gennemgås ved faseovergange, f.eks. når salgsafdelingen overdrager til konsulentafdelingen. Er alle aftaler klare? Er alle involverede parter informeret?

Overblik over fremdrift på porteføljeledelsesmøder og ugemøder i afdelinger
Porteføljeoverblik vurderes på ledermøder, hvor der kigges på statusrapporter, fremdriftsindikatorer, ressourceforbrug, risici, m.v. Her igangsættes korrigering, hvis noget stikker ud. 
På ugemøder og interne styregruppemøder vurderes ressourceforbrug, mulige ressource konflikter, planlægges tværgående initiativer – og videndeles.

Projektlederens daglige redskaber
Projektlederne, som har ansvaret for gennemførelse af kundeprojekter, bruger ProjectFlow og Office 365 til at understøtte deres arbejde. Det er f.eks. 
• Statusrapportering i ProjectFlow
• Tidsregistrering – som danner grundlag for vores faktureringsprocesser
• Den daglige styring og fremdriftskontrol i opgaver og milepæle
• E-mail notifikationer ved indtrufne begivenheder i projektet
• Dokumentarkiv, så deltagere altid kun har ét sted at skulle opsøge information
• Office applikationer, til at understøtte projektarbejdet: f.eks. Yammer til vidensdeling og fejring, Skype til ad-hoc afklaring, o.l.

Skal vi hjælpe jer med jeres projektprocesser?
Vores kontinuerlige arbejde med at bruge vores egne produkter til styring af projekter, gør at den kollektive forståelse og viden om projekt- og porteføljestyring, hele tiden holdes ajour. Kontakt os gerne for uforpligtende rådgivning om digitalisering af projektprocesser.

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?