Skip to the content

Blog

Velkommen til vores blog med nyheder, viden og indblik i trend og tendenser.  

Det er sidste chance for at få billetter til vores ProjectFlow Brugerforum, hvor du har mulighed for at skærpe dine evner som projektleder.
Få råd og indsigt fra specialister og kollegaer. Tilmeld dig ProjectFlow Brugerforum i dag. 

Den 28 februar ligger Odense Teater rammer til en dag med viden og netværk. 

Gratis tilmelding  

 

FlowIT software kan købes på SKI-rammeaftale via DXC Technology

Samarbejdet mellem FlowIT og DXC Technology (tidl. CSC) fortsætter, og vi kan derfor tilbyde vores ProjectFlow og CoreFlow løsninger via SKI 02.06 rammeaftalen, som Statens- og Kommunernes indkøbsservice har indgået på vegne af alle offentlige kunder i Danmark.

I SKI-aftalen er alle juridiske og praktiske forhold afklaret, således at vi sammen kan anvende tiden til faglige forhold og reducere tidsforløbet på ressourcekrævende udbudsrunder.

Via SKI 02.06 og DXC Technology kan vi tilbyde FlowITs SharePoint basserede projektportal ProjectFlow til bl.a. projekt- og porteføljestyring mv.
Endvidere har vi også udviklet et tredjepartsværktøj CoreFlow, som får det ypperste ud af SharePoint, så du hurtigt og nemt kan gennemføre tilpasninger på din SharePoint løsning, så den bliver endnu mere målrettet til dine behov.

Service, support og IT-kurser indgår som tilknyttede ydelser i rammeaftalen, og vi kan tilbyde rådgivning og sparing med vores erfarne konsulenter, så du opnår succes med dine projekter.

FlowIT ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Vi vil gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Ligeledes, vil vi benytte lejligheden til at takke din organisation, for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2018.

Vi vil også gerne takke vores kunder, for jeres trofasthed og byde en række nye kunder velkommen. Vi har blandt andet i 2017 budt velkommen til Udenrigsministeriet, Per Aarsleff og Faaborg-Midtfyns Kommune.

I 2018 venter mange spændende projekter, som vi ser frem til at løse sammen med jer.  

Fra alle os til alle jer
Glædelige jul og godt nytår

Få indsigt i fremtidens projekt- og porteføljestyring

Inspiration og ny viden om ProjectFlow

På ProjectFlow Brugerforum kan du høre mere om, hvordan andre virksomheder har succes med projektstyring og porteføljestyring bakket op af FlowITs løsninger.
Der er også mulighed for faglig sparring med de andre deltager og eksperter fra FlowIT.

ProjectFlow Brugerforum er gratis, og er for dig, som er kunde hos FlowIT. Du bliver en del af et stærkt erfaringsnetværk inden for projekt- og porteføljeledelse, hvor deltagerne kommer fra mellemstore og store virksomheder, offentlige organisationer og ministerier.

Dagens program består af en kundepræsentation og aktive øvelser, hvor du som deltager får en dybere indsigt i ProjectFlow og vores seneste version 12, som netop har haft Danmarks præmiere.
Anders Rathleff fra Esbjerg Kommune vil præsentere dig for kommunens erfaringer med projekt- og porteføljestyring, og hvordan de forbedret projektledelsen.

Vi afholder ProjectFlow Brugerforum onsdag den 28. februar 2018 på Odense Teater fra kl. 8.30-14.15.

Vi glæder os til at se dig.

Book plads her

ProjectFlow V12

Nye og forbedrede funktioner på alle niveauer

Vi har netop lanceret vores næste version af ProjectFlow – ProjectFlow version 12. Du får med V12 mange nye og forbedrede funktioner.

Uanset om du sidder med ansvaret for projekterne eller for økonomien, så vil der være værdi at hente for alle brugere i den nye version af ProjectFlow.

Vi har f.eks. for projektlederen introduceret en dedikeret bogføringsside, hvorpå man kan indtaste disponerede og realiserede økonomital. Siden har både værdi for løsninger med og uden integration til eksternt økonomisystem, da projektlederen kan registrere disponerede tal før de realiserede tal indrapporteres fra økonomisystemet.

Den nye version rummer mange forbedringer, men vi har også løftet kvaliteten og stabiliteten i mange områder af løsningen. Kort sagt vi har været grundige for at give dig det bedste projektstyring- og porteføljestyringsværktøj.

Kontakt os på tlf. 66104055 og hør mere om hvordan ProjectFlow V12 skaber værdi i dine projekter.

Læs mere om ProjectFlow V12

Vidensdeling og netværk for projektansvarlige

Næste Brugerforum er den 28. februar 2018

ProjectFlow Brugerforum er for dig, som er kunde hos FlowIT, og som ønsker at høre mere om, hvordan andre virksomheder har succes med projektstyring og porteføljestyring bakket op af FlowITs løsninger.

- Du bliver en del af et stærkt erfaringsnetværk indenfor projekt- og porteføljeledelse, hvor deltagerne kommer fra store og mellemstore virksomheder

- ProjectFlow Brugerforum er en blanding af kundepræsentationer og aktive "øvelser". Der er altid en eller flere kundepræsentationer på programmet.

- Få indsigt i FlowITs vision for fremtidens produkter og hør om de nyeste tiltag.

Tilmeld dig her - ProjectFlow Brugerforum

Få styr på detaljer og succes med projekter
Kan vidensdelingen optimeres, og har du overblik over projekterne?

ProjectFlow fra FlowIT giver dig styr over økonomien og et struktureret indsigt i detaljer, så det værdiskabende projekt kan blomstre. ProjectFlow løfter hele projektorganisationen ved at styrke gennemsigtigheden og samarbejdet i projektarbejdet.

Besøg os på stand 13 den 23. november på Projektværktøjsdagen i København, hvor vi præsenterer vores nyeste projektstyringsværktøj. 

Den 13-16. november deltager FlowIT I den årlige SharePoint konference, der i år afholdes i Dublin. Konferencen er Europas største SharePoint messe, og FlowIT præsenterer for første gang vores egen SharePoint og Office 365 (SharePoint Online) produkter for et stort europæisk publikum.

Over 2.000 udviklere, IT-professionelle og IT-beslutningstagere kommer fra verden over for at tilegne sig ny viden omkring løsningsplatformen SharePoint, som er en vigtig del i mange organisationer. Konferencen omfatter over 100 sessioner med nogle af verdens førende og inspirerende ledere, som løfter sløret for de nyeste detaljer, løsninger og samarbejdsmuligheder. Konferencen består af forskellige temaer og emner, networking events og et udstillingsområder, hvor du kan møde os på stand 74.

Giv mig gratis sparring på hvordan FlowIT kan hjælpe min forretning