Skip to the content

Mennesker og IT

FlowIT leverer procesunderstøttende IT-løsninger til projektdomænet, vidensdeling, koordinering og samarbejde.  

Vores løsninger er baseret på Microsoft teknologi, egne standard produkter og eventuelt kundetilpasninger.  

Vores kunder er primært mellemstore og store private og offentlige organisationer.

Vi dyrker samarbejde og teamspirit for at skabe gode kundeløsninger

Her starter et godt samarbejde

FlowIT har siden 1999 udviklet software og hjulpet organisationer til effektivt samarbejde og vidensdeling.

FlowIT tilbyder tre softwareprodukter med konsulentydelser:

ProjectFlow - Danmarks mest udbredte projektportal til projektstyring og porteføljestyring.

ProjectFlow 365 - Danmarks mest enkle projektportal på Office 365.

CoreFlow - Løsningsplatform til Office 365, SharePoint og SharePoint Online.

Rådgivning og udvikling

Vores løsninger spænder fra rådgivning, udvikling, implementering til løbende drift, vedligeholdelse og support.

Nogle projekter starter fra bunden, hvor vi sammen udvikler en løsning, mens andre projekter tager udgangspunkt i tilpasningen af en eksisterende løsning.

Sammen udvikler vi de løsninger, som løser de udfordringer I har, og vi sikrer fremdrift og gevinstrealisering ved brug af vores velafprøvede leverancemodel.

Vi er yderst tilfredse med valget af FlowIT A/S som leverandør af vores digitale samarbejdsforum.

Jens Baunbæk, Underdirektør, e-nettet A/S

Rådgivning til offentlige og private virksomheder

Hos FlowIT har salgsteamet fokus på at skabe værdi, derfor matcher vi altid kunden med en sælger med ekspertise og viden indenfor dit forretningsområde. 

Kontakt os på tlf. 66 10 40 55 - og få svar på, hvordan vi kan effektivisere vidensdeling, portefølje- og projektstyringen hos dig.

Eksempler på løsninger

Sundhedsbranche

Medicinal

Virksomheden:
Denne virksomhed er beliggende i Danmark men har afdelinger fordelt udover hele Europa. De er nogle af de førende i sundhedsbranchen og har siden 2010 benyttet sig af FlowIT’s løsninger.

 

Om problemet:
Ledelsen stod over for nogle udfordringer i forbindelse med manglende overblik over deres projektportefølje. De havde et behov for at opnå dette overblik uden at det ville betyde at en omfattende informationsindsamling skulle finde sted hvert gang der skulle kigges på et projekt.
 

 

Kommune

Om virksomheden
Denne kommune har valgt at benytte sig af FlowIT’s Projektflow 365. Kommunen beskæftiger ca. 15.000 ansatte og befinder sig i region Syddanmark. Kommunen har fået løsninger til mere end én afdeling som har hjulpet med at skabe overblik over projektporteføljen og de interne kommunikationskanaler forbedret.

Om problemet
Kommunen manglede et overblik over projekterne, samt status på disse. Derudover ønskede denne kommune at få et system der kan anvendes på tværs af forvaltninger, så processerne bliver nemmere. En kobling til Office 365 samt integration med ESDH var også mangelfuld og blev en prioritet for FlowIT.

Byggebranche

Bygge og anlæg

Om virksomheden:
Denne virksomhed er ejet af den danske stat og beskæftiger sine 200 ansatte på projekter fordelt i hele landet.

Om problemet:
De ønskede et samlet overblik over alle projekter, hvor de kunne styre fremgangen og prioritere porteføljen, manglede en løsning, der understøttede projektlederne i deres projektarbejde og ønskede hurtig generering af projektdokumentation, skulle yderligere spare dem for tid brugt på trivielt arbejde. 
 

Kommune

Om virksomheden
Denne kommune beskæftiger ca. 25.000 ansatte og er blandet landet største kommuner. FlowIT og denne kommune har sammen gjort det muligt for kommunen, at genvinde overblikket over deres projekter samt videndelingen mellem afdelingerne.

Om problemet
Kommunens nuværende løsning er egenudviklet fra bunden og der ønskes en løsning baseret på en standardløsning, som løbende bliver opdateret. Det ledelsesmæssige overblik på tværs af projekterne er ikke tilstrækkeligt, og generelt er overblik en stor prioritet.


ProjectFlow giver os overblik og transparens, så vores prioriteringer bliver gennemført.

Palle Rossil Hansen, It-udviklingschef, Det Kgl. Bibliotek

Udvalgte offentlige kunder