Case: e-nettet

Samarbejde om fælles digitale løsninger i finanssektoren

E Nettet Logo1Behov 

e-nettet har til formål at samle parterne i finanssektoren omkring fælles digitale løsninger såsom digital tinglysning, e-bolighandel, eSKATdata, restgæld, e-engagement, vurdering m.v. e-nettet har derfor etableret et digitalt samarbejdsforum til at understøtte samarbejdet om de fælles projekter i finanssektoren, samt forvaltningen af e-nettets produkter.

Efter en grundig udbudsproces har e-nettet valgt FlowIT A/S som leverandør.


Løsning
Via det digitale samarbejdsforum får projektdeltagerne adgang til deres relevante projekter med tilhørende aktiviteter, opgaver, møder, høringsforløb og dokumenter. I løsningen er alt samlet under ét brugerspecifikt overblik med information, ændringer, uddelegering og opfølgning på opgaver. Med det digitale samarbejdsforum er det lettere for alle projektdeltagerne at vide, hvad der aktuelt forventes af handlinger fra den enkelte bruger, samt at videregive relevante informationer, og derved effektivisere samarbejdet på tværs af sektoren.

I det digitale samarbejdsforum kan medarbejdere fra hele sektoren samles i fora, hvor der fx kan udveksles erfaringer og ideer blandt de inkluderede. Sektorens kompetencer bliver herved mere transparente, og de rette kompetencer kan lettere tilknyttes direkte til projekter, der har brug for deres assistance. Det er planen, at løsningen udbygges, og på sigt forventes det, at løsningen yderligere understøtter samarbejdet med sektorens aktører om forvaltning af de løsninger, som e-nettet har ansvar for. 

Fordele
Det digitale samarbejdsforum skal:

 • bidrage til effektiv videndeling om de domæner og systemer, der understøttes af e-nettet i Finanssektoren
 • understøtte effektivt samarbejde på tværs af geografisk adskilte lokationer og firewalls

Teknologi
Følgende teknologi er anvendt:

 • SharePoint fra Microsoft
 • CoreFlow® komponenter fra FlowIT

Om e-nettet 
I e-nettet søger vi at skabe en mere simpel verden gennem digitalisering. Det handler ikke bare om at digitalisere informationer, men også at sætte strøm til processer. Udbyttet er større sikkerhed, færre manuelle opgaver og hurtigere ekspeditionstid.
e-nettet har siden virksomhedens start i 1998 arbejdet med at udvikle og vedligeholde en moderne infrastruktur med et bredt informations- og serviceudbud til finanssektoren og boligmarkedets aktører. Dermed er e-nettet blevet finanssektorens integrationspunkt i kommunikationen med den offentlige sektor og et fælles kompetencecenter på ejendomsdataområdet.
e-nettet er nu finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab. Det betyder bl.a., at e-nettet fremover vil være ansvarlig for større infrastrukturprojekter i finanssektoren, og vi er nu i færd med at overtage forvaltningsansvaret for finanssektorens fælles it-systemer til bl.a. clearing og pensionsudbetalinger.

Blandt e-nettets projekter og produkter kan bl.a. nævnes:

 • e-bolighandel - binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og deler handlens dokumenter digitalt
 • e-engagement - gennemfører engagementsoverførsler mellem pengeinstitutter digitalt og dækker både samtykke, udveksling af informationer og dialog om processen
 • Digital tinglysning - digital tinglysning, koordineret aflysning og rykning, direkte fra pengeinstituttets eget system
 • e-SKATdata – digital årsopgørelse og lønoplysninger direkte fra SKAT med kundens samtykke via NemID 

e-nettet er ejet af de danske realkredit- og pengeinstitutter.

Om FlowIT A/S
FlowIT A/S er et software- og løsningshus etableret i 1999. Vores mission er at styrke organisationers evne til at samarbejde. Vi leverer løsninger til digitalisering af projekt- og driftsprocesser.

FlowITs produkter er udviklet på platformen Microsoft SharePoint. FlowIT leverer bl.a. projektportalen ProjectFlow® og den Microsoft-certificerede CoreFlow®, som er en hel række standardkomponenter til SharePoint, som er nemme at tilpasse.

FlowIT har løst opgaver for bl.a. Schneider Electric, Atea, Fredericia Kommune, Sparinvest og Københavns Kommune.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke

Om FlowIT

 • FlowIT A/S er et konsulent- og softwarehus etableret i 1999. Vores mission er at styrke organisationers evne til at samarbejde. FlowIT A/S tilbyder to softwareprodukter og dertilhørende konsulentydelser:
 •      -   CoreFlow® - et tredjepartsværktøj til
 •          SharePoint til etablering af
 •          brugervenlige løsninger.
 •      -   ProjectFlow® - én samlet løsning til al
 •          projektarbejde i organisationen.
Vi er på Linkedin

Kontakt

FlowIT A/S
Vindegade 34, 1-2. sal,
DK-5000 Odense C

Telefon: 66 10 40 55
E-mail: info@flowit.dk

Vores kontortid er:
Mandag til torsdag 9-17.
Fredag 9-15.30.

CVR. nr.: 26829798
Bank: Handelsbanken
Reg. nr. 0894 kontonr. 1012141