Projektmodeller

Understøt projektmodellen med ProjectFlow

ProjektmodellerProjektportalen ProjectFlow effektiviserer projektgennemførslen ved at understøtte organisationens projektmodel og derved bidrage til en fælles projektkultur. Det hjælper dig i dagligdagen og bidrager til en professionalisering af projektarbejdet.

ProjectFlow indeholder en række standardskabeloner, som hver især tager udgangspunkt i en projektmodel. Din organisation kan vælge en af disse skabeloner og umiddelbart tage den i anvendelse i projektarbejdet. I kan også få jeres egen projektmodel sat op i ProjectFlow. I kan basere jeres egen projektmodel på en af standardskabelonerne, eller I kan bygge en helt ny skabelon fra bunden.

 

Best Practice og PR2 (PRINCE2®)

Best Practice- og P2-skabelonen er eksempler på standardskabeloner i ProjectFlow. Best Practice-skabelonen indeholder et begrebsapparat, som de fleste umiddelbart kan forholde sig til. P2-skabelonen i ProjectFlow er baseret på PRINCE2®-projektmodellen. FlowIT videreudvikler skabelonerne løbende på basis af nye tekniske muligheder og feedback fra brugerne.

ProjectFlow understøtter en komplet implementering af Den fællesstatslige it-projektmodel (tidligere Statens it projektmodel), herunder bl.a. fasemodellen og sondringen mellem obligatoriske og anbefalede produktskabeloner. Modellen tager udgangspunkt i bedste praksis, herunder MSP og PRINCE2®, og kan tilpasses efter ønske.

Alle skabelonerne afgiver information til program- og porteføljestyringen i ProjectFlow og er integreret med økonomi- og ressourcestyringen.

ProjectFlow bidrager derved til at terminologien, processerne og værktøjerne i jeres projektmodel bliver forankret bredt i organisationen.

 

Projektmodeller i ProjectFlow

I ProjectFlow-skabelonerne kan du skalere anvendelsen af værktøjerne i forhold til det enkelte projekt. Små projekter kræver typisk mindre styring end store komplekse projekter.

 • Best Practice-skabelonen indeholder bl.a.
  • Planlægningsprocessen
  • Opgaveallokering
  • Dokumenthåndtering
  • Statusrapportering
  • Rollespecifikke indgange
 • P2-skabelonen indeholder bl.a.
  • Planlægningsprocessen med ledelsesfaser, produkter og aktiviteter
  • Dokumenthåndtering
  • Statusrapportering
  • Emne- og risikohåndtering
  • Organisering jævnfør PRINCE2®
 • Den fællesstatslige it-projektmodel ("Statens It-projektmodel") indeholder bl.a.:
  • Opdeling i de fem hovedfaser (ide, analyse, anskaffelse, gennemførsel, realisering
  • Understøttelse af obligatoriske og anbefalede produktskabeloner
  • Styring af risici
  • Statusrapportering
  • Nem styring af Office-skabeloner på tværs af projekterne
  • Effektiv dokumenthåndtering
  • Skaléring af projektmodellen i forhold til store og små projekter
 • Kundespecifik skabelon
  • Din organisations projektmodel og arbejdsprocesser opsat i en ProjectFlow skabelon

PR2 (PRINCE2®) Skabelonværktøj

For organisationer som ønsker at anvende P2-skabelonen i ProjectFlow tilbydes PR2 Skabelonværktøj, som er en række gennemarbejde Office-skabeloner med vejledninger ud fra PRINCE2-terminologien. PR2 Skabelonværktøj er udviklet af en af Danmarks førende PRINCE2-rådgiver John A. Hunderup.

 

PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i Storbritannien og andre lande.

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke

Om FlowIT

 • FlowIT A/S er et konsulent- og softwarehus etableret i 1999. Vores mission er at styrke organisationers evne til at samarbejde. FlowIT A/S tilbyder to softwareprodukter og dertilhørende konsulentydelser:
 •      -   CoreFlow® - et tredjepartsværktøj til
 •          SharePoint til etablering af
 •          brugervenlige løsninger.
 •      -   ProjectFlow® - én samlet løsning til al
 •          projektarbejde i organisationen.
Vi er på Linkedin

Kontakt

FlowIT A/S
Vindegade 34, 1-2. sal,
DK-5000 Odense C

Telefon: 66 10 40 55
E-mail: info@flowit.dk

Vores kontortid er:
Mandag til torsdag 9-17.
Fredag 9-15.30.

CVR. nr.: 26829798
Bank: Handelsbanken
Reg. nr. 0894 kontonr. 1012141